915 – Mijn Plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is nu klaar.
Zondag 15 september 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht.  Alles is nu klaar. Mijn leger is gevormd. Het zal nu groeien en zich overal uitbreiden, en het zal de vele zielen meebrengen waarnaar Ik zo hunker. Dit leger ontving grote genaden van Mij en door de kracht van de Heilige Geest zal het de vlam van het christendom brandend houden en het zal de toorts van de waarheid dragen tot de laatste dag.  Zij (die tot dit leger behoren) zullen het Licht van God tot in de donkerste uithoeken brengen en zij zullen de ogen van miljoenen openen voor het ware Woord van God, nu de geloofsafval Mijn Kerk op aarde verslindt. Ik schenk hun dit kruistochtgebed om hen te helpen Mij hun trouw te beloven.

Kruistochtgebed (121) - Trouw aan het leger van Jezus Christus

Wij zijn verenigd met Uw Heilig Hart, lieve Jezus.

Wij spreken met gezag het ware Woord van God.

Wij zullen naar de uiteinden der aarde gaan om de waarheid te verspreiden.

Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in Uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat U zelf ons geleerd hebt.

Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof.

Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren.

Wij zullen vastberaden zijn, maar geduldig, met diegenen die ons in Uw Naam vervolgen.

Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar Uw Nieuw Paradijs.

Wij beloven, dat wij U door onze pijn en lijden al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar Uw Liefde.

Alstublieft, aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld, zodat wij één familie kunnen worden, verenigd in liefde tot U, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Amen.

Ga, Mijn restleger, in de wetenschap dat jullie alle hulp en genaden zullen gegeven worden om te slagen in deze laatste heilige missie op aarde, zodat Ik al Gods kinderen weg van het aardoppervlak kan verzamelen om hen in Mijn Nieuw Paradijs te brengen.

Jullie Jezus