914 - Moeder van Verlossing – deze medailles zullen alle zielen tot bekering brengen die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon Jezus Christus
Zaterdag 14 september 2013, 16.10 u.

O Mijn kind, net zoals Ik Mijn Zoon beminde vanaf het moment dat Ik in Zijn mooi gelaat keek, zo bemin Ik al Gods kinderen als helemaal de Mijne.

Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen, daar Ik plechtig beloofde hen te helpen in hun ogenblik van laatste verlossing. Toen Mijn Zoon Mij kroonde tijdens Mijn Kroning in de Hemel, gaf Hij Mij de autoriteit om de Moeder te worden van de twaalf stammen – de twaalf naties van het Nieuwe Jeruzalem. Alvorens deze dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van Verlossing, overal zielen uitzoeken en hen naar Mijn Zoon trekken. Ik help Hem bij deze lastige taak en net zoals Mijn Hart verstrengeld is in het Zijne, zo is het ook verstrengeld in de harten van hen die Mijn Zoon waarlijk beminnen.

Als jullie Moeder, bemin Ik al Gods kinderen. Ik voel dezelfde liefde voor elk van jullie zoals gelijk welke moeder voelt voor haar kleine kinderen. Ik zie Gods kinderen alsof zij allen slechts kleine kinderen zijn. Ik voel hun pijn. Ik lijd met Mijn Zoon mee wanneer Hij naar de zondaars kijkt, die de Liefde afwijzen die Hij voor hen heeft. Hoe verschrikkelijk lijdt Hij om hen en hoeveel tranen ween Ik nu wanneer Ik de ellende van de mensen zie toenemen door de verspreiding van de zonden. Toch leeft er nog veel liefde in de wereld. Die liefde, wanneer zij zuiver is, zal de duisternis weerstaan en zoals een lichtbaken zal zij zielen aantrekken. Dat is de wijze waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van hen die Hem beminnen gebruiken om Hem de zielen van de overigen te brengen.

Het is Mijn taak om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden om hun zielen te redden. Dat doe Ik door de verschijningen, en wanneer Ik verschijn zijn er getuigen, om zo het geloof van de zondaars overal aan te wakkeren. Nu doe Ik dat door de Medaille van Verlossing te voorzien.  Mijn kind, zoals Ik gezegd heb moet deze medaille door jou en gebaseerd op de richtlijnen die Ik aan jou gaf, aan de wereld ter beschikking gesteld worden. Deze richtlijnen werden alleen aan jou bekend gemaakt. Deze medailles zullen alle zielen tot bekering brengen die openstaan voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus. Dat zal dan de verlossing van miljoenen tot gevolg hebben.

Dank jullie, kinderen, om jullie hart open te stellen voor Mij, jullie Moeder en om gehoorzaam te zijn aan Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.

Jullie Moeder

Moeder van Verlossing