913 - De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die zal ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal neerdalen als een grote dikke mist
Zaterdag 14 september 2013, 03:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben de stem in jullie midden, die probeert om Mijzelf hoorbaar te maken onder die leiders die geloofsafval verspreiden en die regeren in de vier uithoeken van de aarde.

De leer van de duisternis -  de grote geloofsafval, die zal ontspruiten uit de lendenen van  Mijn Kerk- zal spoedig neerdalen als een grote dikke mist over alle nietsvermoedende Christenen. Het plan om de waarheid te onderdrukken is begonnen en weldra zullen verdraaide versies van Mijn heilige Leer voor velen onder jullie duidelijk worden. Maar  terwijl zij de waarheid zullen inruilen voor leugens, zal de Heilige Geest oprijzen tegen Mijn vijanden. Mijn Licht zal nog altijd zichtbaar blijven te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval van alle tijden over de wereld zullen brengen. Zij zullen niet rusten zolang de wereld niet heidens geworden is, zonder enige liefde voor Mij, Jezus Christus.

De seculiere wereld zal als de enige juiste beschouwd worden, die waarin elke mens zal aangemoedigd worden de eigen lusten en verlangens te volgen. Elke poging zal ondernomen worden om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest weg te drukken. Zij zullen Mijn lijden op het kruis ontkennen en de betekenis ontkrachten van de nood om redding te verdienen, ofschoon die gegeven wordt aan elk die zichzelf in Mijn ogen verlost en die om Mijn barmhartigheid vraagt. Zij zullen niet alleen Gods kinderen dwingen zich te voeden met leugens over Mij en Mijn Leer, zij zullen ook hen vervolgen die zulke leugens in vraag stellen.

Zij die de leider van Mijn Kerk van binnenuit om uitleg vragen, zullen hard aangepakt worden en geen greintje barmhartigheid zal betoond worden. Diegenen onder jullie die valse leerstellingen aanvaarden van hen die beweren Mijn Kerk te vertegenwoordigen maar in hun hart weten dat die niet van Mij kunnen komen, Ik zal jullie helpen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie leid. Jullie mogen de waarheid nooit ontkennen of jullie inlaten met hen wier machtswellust betekent dat zij in Mijn Naam zullen liegen indien zij daardoor gunstige betrekkingen met Mijn vijanden kunnen blijven onderhouden.  Jullie geloof zal werkelijk op de proef gesteld worden.

Ik kom nu om jullie de waarheid te brengen, enkel omdat de waarheid jullie zal ontzegd worden. Wanneer dat gebeurt, zal het jullie niet toegestaan worden de waarheid te verkondigen aan andere zielen die zonder haar niet kunnen overleven.  

Bid om barmhartigheid voor jullie eigen zielen en voor hen die in grote dwaling zullen geleid worden door Mijn vijanden.

Jullie Jezus