911 - Moeder van Verlossing – Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen
Woensdag 11 september 2013, 16.30 u.

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van groot verdriet waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.  

Elke mens in de wereld, vooral diegenen zonder geld, invloed of bezittingen, zal lijden omwille van de hebzucht van hen die vele landen onder controle hebben. Mijn werk om Mijn Zoon te helpen het laatste deel van Zijn Verbond te voltooien om de mensheid te redden,  begint op vele wijzen zichtbaar te worden. Ik zal, door de macht van God, al diegenen die radeloos van verdriet zijn omwille van het lijden in hun leven, naar het toevluchtsoord van Mijn Zoons bescherming leiden. Zij die zulk een armoede, honger, angst, ongerechtigheid te verduren hebben – wat het ook moge zijn – zullen vertroost worden wanneer jullie mij vragen voor jullie te bidden.

Diegenen onder jullie die moeten lijden omdat jullie getuigenis afleggen van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, zullen in deze tijd extra kracht ontvangen wanneer jullie Mij vragen jullie te helpen. De grootste ongerechtigheid binnen Mijn Zoons Kerk zal spoedig gezien worden, wanneer zowel gewone gelovigen en gewijde dienaren, ervan zullen beschuldigd worden ongehoorzaam te zijn tegenover de Leer van Jezus Christus.

Er zal jullie gevraagd worden een eed af te leggen – te reciteren zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis – om jullie trouw te verklaren aan een gewijzigde vorm van eredienst aan God.  Door met deze eed te zweren, die niet erkend is in de allerheiligste Bijbel, zullen jullie je ziel in groot gevaar brengen. De liturgie zal veranderd worden en nieuwe toevoegingen zullen afgekondigd worden, terwijl andere gedeelten, die vele jaren lang gebeden werden, niet langer zullen gekend zijn. Dit boosaardig plan zal gerechtvaardigd worden doordat zij al de attributen zullen gebruiken die geassocieerd worden met Mijn Zoon en deze zullen bestempelen als zijnde de redenen voor zulke veranderingen.

Daarom zullen diegenen onder jullie die trouw zijn aan Mijn Zoon het uitermate storend vinden en jullie zielen zullen erg lijden. En terwijl jullie Mijn Zoon eer zullen blijven bewijzen, zullen jullie bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het katholicisme en christendom niet erkennen. Jullie mogen nooit de moed verliezen tijdens deze beproevingen, want jullie, lieve kinderen, zijn door God begunstigd en Hij zal bij jullie blijven tot helemaal op het einde. Keer jullie nooit af van de waarheid. Geloof nooit iets dat niet van God komt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing