910 – Hoe meer men jullie haat, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind.
Dinsdag 10 september 2013, 13.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet jij niet dat wanneer meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie zullen gekweld worden door hen die Mijn stem wensen tot zwijgen te brengen?

Terwijl deze missie verdergaat, op bevel van Mijn geliefde Vader, zal elke inspanning gedaan worden om jullie te dwingen te stoppen met het navolgen van deze heilige boodschappen, vooral door hen die er zich tegen verzetten in Mijn Heilige Kerk op aarde. Deze bezwaren zullen toenemen en alle manieren van verdraaide logica, arrogante ontkenning van de waarheid en vervalste theologie, zullen gebruikt worden om de stem van God te smoren. 

Hoe meer men jullie haat, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind,  omdat alleen zij die Mij volgen en leven overeenkomstig Mijn Leer op deze wijze zullen lijden. Wanneer jullie verheven, begunstigd en door de wereld uitgekozen worden als een levende heilige, waarin geen fout gevonden wordt of de vergissing van jullie wegen openlijk vastgesteld wordt, dan zijn jullie niet door God gekozen, want jullie trotseren  wat van Gods dienaren verwacht wordt. Zonder de waarheid kenbaar te maken en door Mijn waarheid te verdraaien, om jullie zo in de ogen van de wereld te doen uitblinken, zullen jullie aan de kant geschoven worden wanneer Ik Mijn ware dienaren uitzoek.

Mijn ware dienaren beminnen Mij en zij worden bewogen door Mijn Heilige Geest. Hun verdriet, dat tot uitdrukking komt in hun ogen, omdat zij met Mij meelijden, kan duidelijk gezien worden door hen aan wie zelf de gave van de Heilige Geest geschonken werd.  Nooit veroordelen deze zuivere zielen anderen of proberen zij het Woord van God te verhinderen, want zij zijn niet in staat zoiets te doen.

Jullie moeten in deze tijd intens bidden – jullie allen – want deze heilige dienaren van Mij worden omwille van Mij aangevallen. Ik ben met hen, maar velen zullen vallen en bezwijken  onder de druk om te blijven zwijgen wanneer zij gedwongen worden hun kudde de leer van de komende leugens aan te bieden.

Jullie Jezus