909 – Het is nu de tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en over de gehele wereld te verspreiden.
Zondag 8 september 2013, 21.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de kruistochtgebedsgroepen op te richten en zij moeten zich over de hele wereld verspreiden. Deze gebeden worden gegeven door de Macht van God en grote wonderen gaan ermee gepaard.

Deze gebeden zullen bekering verspreiden, fysieke genezingen verschaffen en de impact van oorlog, honger en armoede afzwakken. Vandaag laat Ik jullie een nieuw gebed na dat zal helpen om het verschrikkelijk lijden te beperken dat door oorlog zal veroorzaakt worden.

Kruistochtgebed (120) - Stop de verspreiding van oorlog

O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg die de mensheid vernietigen.

Bescherm de onschuldige mensen voor het lijden.

Bescherm de zielen die proberen om echte vrede te brengen.

Open de harten van hen die door de pijn van oorlog gekweld worden.

Bescherm de jongeren en kwetsbaren.

Red alle zielen wier levens door oorlog verwoest werden.

Sterk ons allen, lieve Jezus, die bidden voor de zielen van al Gods kinderen

en verleen ons de genade het lijden te weerstaan, dat wellicht ons deel zal zijn gedurende tijden van strijd.

Wij smeken U om de verspreiding van oorlog te stoppen en zielen in het heilige toevluchtsoord van Uw Hart te brengen.

Amen.

Ga, jullie allen die Mij horen, en vraag Mij om de genaden die jullie zullen nodig hebben om Mijn pijn in deze tijd te doorstaan.

Jullie Jezus