908 -  Mijn Heilig Woord mag niet gewijzigd of aangepast worden zodat het iets anders wordt.
Zaterdag 7 september 2013, 18.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik door deze boodschappen alle moeite blijf doen om de wereld te bereiken –zijn er toch nog velen van Mijn vrome volgelingen die er niet in slagen Mijn hand te aanvaarden. Deze kostbare zielen van Mij zijn kwetsbaar omdat velen er niet in zullen slagen te zien op welke manier hun geloof zal gebruikt worden om de nieuwe, weldra toegepaste liturgie, te bekrachtigen die Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, niet zal eren.

Velen zullen, onterecht aannemen dat de nieuwe liturgie en de nieuwe mis – hoewel erg veranderd -  geen kwaad kunnen. Velen echter zullen zich in stilte vragen stellen omtrent de inhoud zowel als de vorm ervan, die zij vreemd zullen vinden. Toch zullen zeer weinigen hen aanvechten daar zij zullen geloven dat zij door de Kerk gezegend en bijgevolg niet verkeerd kunnen zijn. Wat zij niet begrijpen is dat Mijn heilig Woord niet mag veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt. Mijn Kerk is onfeilbaar, maar zou gelijk welke zogenoemde dienaar of leider in Mijn Kerk het Woord van God verdraaien of de betekenis van de Heilige Eucharistie herschrijven, dan lasteren zij tegen God.

Ik werd door de mensheid verloochend en gekruisigd toen zij, met inbegrip van de leiders in Gods Tempel, de waarheid verwierpen. Wanneer gelijk wie – ongeacht hoe hooggeplaatst zij onder jullie ook zijn – de waarheid ontkent, dan zijn zij schuldig aan ketterij en komen zij niet van Mij. Toch zullen zij jullie doen geloven dat de waarheid een leugen is. Zij zullen alles ontkennen wat jullie door Mij geleerd werd om geheel Christelijk te leven. Zij zullen op Mij spuwen, maar zullen jullie langs een pad leiden, waarvan zij zullen zeggen dat het naar Mij leidt, maar dat is niet waar.

Deze zaken, die voorzegd werden, zullen weldra geschieden. Wees voorbereid. Wanneer jullie de tekenen zien, weet dan dat deze profetieën enkel van God kunnen komen.

Jullie Jezus