907 – Moeder van Verlossing: de enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon, Jezus Christus
Vrijdag 6 september 2013, 20.15 u.

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon gestorven is om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij van het Beest. Hij gaf jullie allen de gave van verlossing maar om het Eeuwig Leven te ontvangen, moeten jullie naar Mijn Zoon komen en Hem vragen om deze grote gave.

De enige weg naar het Eeuwig Leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zo barmhartig is, staat Hij eenieder toe om uit eigen vrije wil naar Hem toe te komen. Hij gaf de wereld de waarheid en door Zijn gave van Zijn dood op het kruis, opende Hij de weg voor allen om in eeuwige vrede en in Zijn Paradijs te leven. 

Velen aanvaarden Mijn Zoon niet noch geloven zij in God. Indien jullie niet in God geloven of de gave van verlossing niet aannemen, dan scheiden jullie je van God. Omwille van deze laatste missie om zielen te redden, met inbegrip van de zielen van alle zondaars, zowel als die van hen die het bestaan van God weigeren te erkennen, zal Mijn Zoon een groot wonder volbrengen. Tijdens de Waarschuwing zal iedereen het bewijs zien dat zij een ziel hebben en velen zullen bekeerd worden. Aan diegenen die niet zullen bekeerd zijn en atheïst zullen blijven, kan de gave van verlossing niet gegeven worden, omdat zij Zijn Hand van barmhartigheid zullen weigeren. Die zielen zullen Hem afwijzen op de meest opstandige wijze en niets kan hen redden, behalve jullie gebeden.

Zij die elke poging, elke tussenkomst en elke barmhartigheid weigeren om hen in het Nieuw Paradijs te brengen, zullen weggejaagd worden. Want hun zal het Koninkrijk van Mijn Zoon niet toekomen, omdat Mijn Vader, die de mensheid begiftigde met de gave van de vrije wil, nooit Zijn Wil zal opleggen bij gelijk wie van Zijn kinderen.

Bid, bid, bid opdat atheïsten de hand van barmhartigheid zullen aanvaarden, die Mijn Zoon naar elk van hen afzonderlijk zal uitstrekken. Denk eraan de kruistochtgebeden te bidden om deze arme kleine zielen te redden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing