904 - Moeder van Verlossing – Elk afzonderlijk sacrament zal onherkenbaar veranderd worden
Donderdag 5 september 2013, 9.35 u.

Mijn kind, toen men de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon plaatste, was dat niet enkel om een vreselijke lichamelijke marteling op te leggen, het was bedoeld om een verklaring af te leggen. Het was een symbolisch gebaar. Terwijl zij Hem bespotten zegden zij dat deze Man, die zegt dat Hij het Hoofd van de Kerk is en die Zichzelf de Messias noemt, niet zou geduld worden. Zij belasterden het Hoofd van de Kerk toen zij Hem kroonden en zij zullen Hem opnieuw belasteren gedurende deze tijden.

Het zal voor hen, de vijanden van Christus, niet volstaan om Mijn Zoons Kerk van binnenuit over te nemen – zijn zullen Hem op vele andere manieren ontheiligen. Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie en de betekenis van de Eucharistie veranderen. Zij zullen zeggen dat de Heilige Eucharistie de mensheid voorstelt en dat het een teken is van een nieuwe gemeenschappelijkheid – een verzameling van alle mensen, één in Gods ogen. Jullie, Mijn kinderen, zal gezegd worden dat jullie allen met elkaar in vereniging zijn en dat dit een reden is om te vieren.

De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn werkelijke Tegenwoordigheid. Zij kan geen twee verschillende zaken zijn. Toch zullen zij de betekenis verdraaien – al wat jullie ten slotte zal overblijven, zal een stuk brood zijn, want wanneer zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal Mijn Zoons Tegenwoordigheid ophouden.

Elk afzonderlijk sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. De vijanden van Mijn Zoon zullen zo sluw zijn, dat het zal lijken alsof de heilige ceremoniën slechts een klein beetje veranderd zijn. Het Sacrament van Verzoening (de biecht) zal afgeschaft worden, want het Beest wil niet dat zielen verlost worden, want dat zou een overwinning betekenen voor Mijn Zoon.

Kinderen, jullie moeten Mij blijven vragen om te bemiddelen, zodat de pijn van de komende gebeurtenissen kan verzacht en de tijd verkort worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing