903 – Ik breng Geschenken trapsgewijs, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel
Woensdag 4 september 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, tegenwoordig in nederige zielen, zal duidelijker worden wanneer Mijn nieuw geschenk wordt uitgestort over alle levenden in de wereld in deze tijd.

Ik breng geschenken trapsgewijs, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel. Mijn volgelingen, in elke kerk over heel de wereld, zullen een heropleving voelen van hun liefde voor Mij wanneer Ik hen omhul met een groter begrip omtrent Mijn belofte van Wederkomst. Mijn geschenk zal betekenen dat zij in staat zullen zijn om te zien, doorheen de wanorde van de duisternis, hoe de waarheid begint steek te houden. Zij zullen weten dat Ik tot hen spreek, omdat zij Mijn Tegenwoordigheid in hun harten zullen voelen. Zij zullen gezegend worden met kennis, die hun door de kracht van de Heilige Geest zal gegeven worden, om hen in staat te stellen zich gepast voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Mijn volgelingen zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen Mij niet verraden noch zullen zij godslasteringen aanvaarden die hun in Mijn Naam aangeboden worden. Dat is de reden waarom Mijn Woord zich nu sneller zal verspreiden en spoedig zal de Heilige Geest een verlangen in hun zielen opwekken naar de Grote Dag wanneer de laatste bazuin zal schallen om Mijn Komst aan te kondigen.

Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, Ik ben met jullie, hoewel jullie lijden. Weldra zullen jullie in groten getale toenemen en dat zal jullie het vertrouwen geven om trouw te blijven aan Mij.

Jullie Jezus