902 – Jullie leven is slechts een vluchtig ogenblik in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap.
Dinsdag 3 september 2013, 18.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen alle mensen over heel de wereld, die Mij uit hun leven hebben weggesneden, op te roepen tot Mij terug te keren. Vele zielen, die zich laten leiden door de idee dat God in feite misschien niet bestaat, hebben beslist om Mij, hun geliefde Jezus, te vergeten. Ik maak Mij zorgen over deze arme, verwarde mensen omdat Ik hen vurig bemin en hun gezelschap mis.

Indien jullie van Mij zijn afgedwaald en het moeilijk vinden om jullie kijk van een modern voorthollende wereld te verzoenen met een eenvoudig geloof in Mij, Jezus Christus, laat Mij jullie dan helpen om te begrijpen. Jullie zijn van Mij gescheiden door jullie zonden. Wanneer zonden jullie ziel verwoesten, dan daalt duisternis op haar neer en dat maakt het moeilijk om het Licht van God te aanvaarden. Wanneer dat gebeurt dan verhardt jullie hart. En vervolgens wordt jullie verstand erin betrokken, namelijk wanneer jullie ten onrechte geloven dat God wel eens niet zou kunnen bestaan omdat de logica voorschrijft dat Hij niet kan bestaan.

Jullie leven is slechts een vluchtig ogenblik in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap. De waarheid ligt in de toekomst, wanneer jullie eindelijk zullen thuiskomen bij God in jullie natuurlijke staat. Ik begrijp hoe lastig het is voor de mensen om dicht bij Mij te blijven terwijl zij geconfronteerd worden met zoveel vermakelijkheden, verleidingen en duisternis op aarde.

Wanneer jullie ervaren dat jullie Mijn Tegenwoordigheid of Mijn Liefde niet kunnen voelen, dan verlang Ik dat jullie volgend kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (119) – om de Liefde van Jezus te voelen

Jezus, help mij, ik ben zo verward.

Mijn hart wil zich niet openen voor U.

Mijn ogen kunnen U niet zien.

Mijn verstand verzet zich tegen U.

Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.

Mijn ziel is bedrukt door de duisternis.

Alstublieft, heb medelijden met mij, een arme zondaar.

Ik ben hulpeloos zonder Uw Tegenwoordigheid.

Vul mij met Uw genaden, opdat ik de moed heb mijn handen naar U uit te strekken om Uw barmhartigheid af te smeken.

Help mij, Uw verloren volgeling want ik hou van U maar in mijn hart voel ik niet langer de liefde opwellen om de waarheid te zien en te aanvaarden. Amen.

Het is niet gemakkelijk om in vereniging te zijn met Mij. Jullie moeten volharden tot jullie Mijn Tegenwoordigheid in jullie ziel voelen. Roep Mij aan en Ik zal lopen om jullie arme beklagenswaardige ziel te omhelzen en Ik zal jullie meenemen, leiden, ja brengen naar jullie eeuwige verlossing. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben, jullie mogen nooit bevreesd zijn om op Mij te roepen. Ik antwoord aan elke zondaar, ongeacht wie zij zijn. Niemand van jullie is zonder de smet van de zonde. Ik wacht op jullie roep.

Jullie Jezus