901 – Weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen in deze tijd van Mij verwijderd werd
Maandag 2 september 2013, 18.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen Mijn profetieën die aan de wereld gegeven worden om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit. Deze missie heeft één doel. Namelijk alle zielen te redden – alle levenden in de wereld vandaag. Het doet er niet toe hoe scherp de kritiek is die tegen jou aanzwelt, Mijn dochter, want Ik zal vooropgaan, niet aflatend, totdat Mijn werk gedaan is. Niemand zal Mij tegenhouden bij het redden van zielen, want Ik zal al diegenen vertrappen die in Mijn weg durven staan, zodat Ik die zielen kan redden die uit Mijn genade gevallen zijn.

Weten jullie niet dat door het heidendom dat de aarde teistert en door de zwakheid van het geloof, dat onder de gelovigen aanwezig is, er een hele generatie van jonge mensen in deze tijd van Mij verwijderd werd? Mijn zending concentreert zich op zulke geteisterde jonge zielen, aan wie in de meeste gevallen elke kennis over Mij, Jezus Christus, ontzegd werd. Omdat er zo velen zijn, in alle landen, moet Ik trachten om hen te bereiken op welke wijze ook die het meest geschikt is om hun aandacht te trekken.

Onthoud dat de Christenen onder jullie die gevoed werden met het Woord van God vanaf hun prille jeugd, gezegend zijn. Daarom hebben jullie een verplichting om te bidden voor de verloren generatie. Alstublieft, Ik vraag jullie om voor deze jongen zielen te bidden met dit kruistochtgebed:

Kruistochtgebed 118 - Voor de verloren generatie van jonge zielen

Lieve Jezus, Ik roep Uw barmhartigheid in voor de verloren generatie van jonge zielen.

Voor diegenen die U niet kennen: bedek hen met de gave van inzicht.

Voor diegenen die U wel kennen maar die U negeren: trek hen weer in Uw barmhartigheid.

Alstublieft, geef hun spoedig het bewijs van Uw bestaan en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen en hen naar de waarheid brengen.

Vul hun geest en ziel met het verlangen naar U.

Help hen de leegte te herkennen die in hen heerst omdat zij Uw Tegenwoordigheid niet voelen.

Ik smeek U, lieve Heer, hen niet in de steek te laten en in Uw barmhartigheid, schenk hun eeuwig leven. Amen.

Hoe verlang Ik deze jonge kinderen te bereiken om hen in Mijn heilige armen te sluiten, zodat Ik woorden van vertroosting in hun oren kan fluisteren en hun zielenvrede kan geven. Zij zijn van Mij en zonder hen zouden in het Nieuw Paradijs diegenen ontbreken naar wie Ik het meest hunker. Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus