900 – Diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn boodschappen verwerpen, geloven jullie werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?
Zondag 1 september 2013, 17.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk zeg je Mij dank voor deze moeilijke zending. Ik weet hoeveel pijn het je bezorgt om het Woord van God te verkondigen, omdat het zoveel boosheid opwekt bij hen die geloven dat zij de elite zijn.

Mijn dochter, weet dat hoewel Ik jou gunsten verleen, jij altijd alleen zal wandelen en je zult eindigen in de wildernis, net zoals de profeten voor jou. Ik zal jou enkele helpers zenden maar je zult altijd geïsoleerd zijn. Ik zal jou echter altijd gezelschap houden terwijl de wolven jacht op je maken.

Zeg hen die zichzelf Mijn ware leerlingen noemen, priesters en gewijde dienaren onder jullie, het volgende. Ik zal altijd de stemmen horen van de kleinen, de zwakken, de nederige mensen en van hen die zuiver zijn van hart. Zelfs wanneer zij Mijn boodschappen vrezen, zal Ik hen die Mij echt beminnen immer begunstigen. Wie zijn zij waarover Ik nu spreek? Het zijn zij die nooit vergeten hebben wat Ik hun gezegd heb. Draag Mijn kruis, volg Mij, maar wees voorbereid, want wanneer jullie het Woord van God zonder kwaadwilligheid verkondigen, zullen jullie Mijn pijn ondergaan. Ongeacht hoe beschaafd jullie menen dat de wereld in deze tijd is, jullie zullen gehaat worden wanneer jullie opstaan, openlijk ongehoorzaam, tegen hen die Mij haten. Wanneer ze Mij haten, zullen zij jullie kruisigen.

Ik luister naar de zachtmoedige. Ik zegen hen die Mijn richtlijnen aan jou uitvoeren, om elkaar te beminnen, ongeacht hoezeer zij jullie kwellen. Diegenen onder jullie die Mij verwerpen, door deze boodschappen, mogen nooit omwille van jullie twijfels, haat verspreiden tegen om het even wie in Mijn Naam. Ik, Jezus Christus, zeg jullie nu dat de duivel gekomen is om deze laatste aanval tegen al Gods kinderen ten uitvoer te brengen. Zij die weigeren naar Mij te luisteren, zullen vallen voor de charme van zijn toegewijde dienaars.

Weten jullie niet dat Mijn Kerk door Satan zal aangevallen worden en dat dit voorzegd werd? Mijn vijanden zullen te midden van jullie wandelen, doch jullie aanvaarden niet dat Ik dit zou toestaan. Weet dat de strijd van Armageddon twee zijden omvat. Zij die in God geloven en het Woord van God volgen tegenover de duivel, zijn leger en al diegenen die hij bedriegt. Satan zal velen in Mijn Kerk bedriegen en enkel zij die waakzaam blijven en opletten voor leerstellige fouten, zullen in staat zijn de verleiding te weerstaan. De verleiding is het machtigste instrument dat door de bedrieger gebruikt wordt. Hij misleidt door schijnbaar de waarheid te verkondigen.

Ik verzoek dringend die arme zielen, zij die Mij liefhebben en trouw blijven aan Mijn Kerk op aarde, om te luisteren. Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Kerk en discipline aanvaarden, wanneer jullie superieuren trouw blijven aan wat Ik de wereld gaf door Mijn dood op het kruis. De tijd om te kiezen is nabij. De gruwel heeft nog niet plaatsgehad, maar wanneer jullie de dwalingen zien die ingaan tegen Mijn Leer en Mijn gaven van de sacramenten, ga dan weg. Die dag is nabij. Dan moeten jullie samenkomen en de regels van Mijn Kerk volgen, zoals die voor jullie werden voorgeschreven door Petrus.

Diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn boodschappen verwerpen, geloven jullie werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen en jullie zou vragen Mijn Leer te verloochenen? Wacht tot de dag komt waarop jullie gevraagd zal worden om trouw te zweren aan leugens in de Naam van Mijn Heilige Kerk op aarde, alvorens jullie Mijn profeet verloochenen. Alleen Mijn Liefde voor jullie is zo sterk dat Ik jullie niet terzijde schuif en toesta dat jullie verslonden worden door de demonen.

Jullie Jezus