899 – Ik koos twaalf eenvoudige mannen, arme vissers, ongeschoold en zonder kennis van de Heilige Schrift
Zondag 1 september 2013,11.08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op aarde rondwandelde en de tempels van God binnentrad om de waarheid te openbaren, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. Vele priesters waren verbaasd over wat Ik wist en over Mij, de nederige Zoon van een timmerman. Dus luisterden zij aandachtig terwijl Ik meer uitleg gaf over wat van hen verwacht werd, zoals neergeschreven in Mijn Vaders Boek.

Op de leeftijd van 12 jaar wist Ik wat Mijn missie was en Ik begon langzaam, zonder te veel te openbaren voor de tijd rijp was. Ik wist dat Ik de wereld moest voorbereiden op de komst van de Messias. Ik wist eveneens, dat binnen een korte tijdspanne, Mijn Vaders Kerk op aarde Mij zou verloochenen door te zeggen dat Ik een bedrieger was.

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, arme vissers, ongeschoold en zonder kennis van de Heilige Schrift. Waarom deed Ik dat? Omdat Ik wist dat de kennis die Ik hun zou geven zou aangenomen worden zoals die was. Zonder enige voorkennis van de Heilige Schrift, zouden zij bijgevolg Mijn Leer niet vergelijken met de Heilige Schrift en trachten fouten te vinden door ze zorgvuldig te onderzoeken. Dat zou betekenen dat velen onder hen niet de durf zouden hebben om de waarheid te verspreiden. Zij werden bespot door diegenen die in de Kerk hoge posten bekleedden, die beweerden dat onwetende mannen niet waardig waren om boven hen door God te worden uitgekozen om Zijn heilig Woord te verspreiden. Met hun scholing inzake spirituele aangelegenheden en met hun positie in de Kerk van God, zou God toch zeker alleen Zijn Kerk kiezen om het goede Woord te verkondigen. Zij konden niet begrijpen dat God alleen de nederige en onwetende mensen hiervoor uitkiest, omdat zij niet redetwisten. Zij vragen niet om uitleg en zij zijn niet bang te worden afgewezen, want zij weten niet beter. Denk eraan dat God niet kiest voor hen die zich boven de anderen verheffen. Dat zou nooit kunnen zijn.

Dat is waarom jij, Mijn dochter, gehaat wordt door Mijn Kerk op aarde. Dat is de reden waarom zij Mijn boodschappen verscheuren en ze belachelijk maken. Daarom spotten ze met jou, omdat je niet waardig geacht wordt Mijn heilig Woord te verspreiden. Hoeveel verdriet bezorgen zij Mij. De haat die je zult zien zal hoofdzakelijk komen van de Katholieke Kerk. Zij zullen nooit aanvaarden dat een profeet, die geen kennis heeft van de Allerheiligste Bijbel of van Mijn Leer, gezonden kan worden. Zij zullen zeggen dat je ketterijen verspreidt. Zij zeggen dat omdat zij zo ver van Mijn Leer verwijderd zijn dat ze zijn beginnen geloven in hun eigen leugens. Weet dat Mijn profeet voor de eindtijden gezonden werd en niet gekozen, want dat kan niet zijn, omdat deze laatste zending tot stand kwam door Mijn Vader, die alleen de Zijnen zendt.

Ik waarschuw diegenen onder jullie die Mij bespotten, door het kleineren van deze boodschappen – Mijn heilig Woord; jullie moeten nu naar Mij toekomen in heilige Aanbidding, onmiddellijk, elke dag opnieuw, totdat jullie Mijn stem horen. Alleen dan kan Ik jullie meenemen en jullie tonen wat Ik van jullie verwacht in deze beslissende tijd in jullie dienst aan God.

Jullie Jezus