898 - Velen onder jullie die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om recht te staan en zichzelf openlijk een dienaar van God te noemen.
Zaterdag 31 augustus 2013, 9.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, enige tijd geleden, heb Ik jullie gezegd om zaden te planten met de bedoeling jullie families tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. Jullie moeten alleen maar een paar zaden - zuivere zaden - planten, waarmee niet geknoeid werd door menselijke inmenging. Ik zal dan de vruchten vermenigvuldigen die zij zullen opbrengen en allen zullen voldoende te eten hebben wanneer de wereld grote honger zal kennen. Die dagen zijn niet meer veraf en zij zullen er komen door tal van redenen.

De oogsten zullen aangetast worden door de tussenkomst van hebzuchtige boeren. Het resultaat zal zijn dat de oogsten ongeschikt zullen zijn voor jullie om te eten. Oorlog zal dan betekenen dat weinig mensen in staat zullen zijn het land te bewerken. Vervolgens zal er het vuur zijn, dat over de vier hoeken van de wereld zal neerkomen en alles zal verdorren. Deze verschrikkelijke beproevingen zullen veroorzaakt worden door de verspreiding van het kwaad, maar veel mensen zullen overleven indien zij op Mij vertrouwen. Jullie moeten nu voorbereidingen treffen alsof er een oorlog komt en zoals jullie zouden doen indien het voedsel zou gerantsoeneerd zijn. Zorg voor veel water want alles wat jullie opslaan zal door Mij vermenigvuldigd worden.

Alstublieft geloof niet dat Ik jullie vraag om jullie huizen te verlaten, want dat is niet nodig. Een kleine voorbereiding, waarbij jullie mekaar hulp aanbieden, is al wat nodig is. Mijn Kostbaar Bloed zal allen bedekken die geloven in Mijn Waarschuwing aan de mensheid want de tijd dat het Derde Zegel geopend wordt zal op een tijd van oorlog volgen.

Velen zullen het Woord van God dat opgetekend staat in het Boek Openbaring negeren. Vele leiders en gewijde dienaren in Mijn kerken, verzuimen gehoor te geven aan Mijn profeet, net zoals zij dat deden voor de zondvloed.

Ik roep nu tot Mijn gewijde dienaren. In wie geloven jullie? In Mij, jullie Jezus of in de dwalingen van hen die deskundig beweren te zijn in de theologie, maar die onwetend zijn wat betreft de Waarheid? Word wakker. De zegels worden geopend. Het is jullie plicht om Mij te helpen zielen te redden, maar jullie zijn niet oplettend gebleven voor de klank van Mijn roepstem. Ik heb jullie gezegd dat Ik zal komen als een dief in de nacht. Wanneer die dag komt zal het te laat zijn voor de zielen die zich niet voorbereid hebben.

De tijd voor de bazuinen om hun strafgericht aan te kondigen zal er vlug komen, wanneer nauwelijks de zegels verbroken zijn. Wat dan? Zullen jullie ontwaken en Mij volgen in die fase of zullen jullie Mij nog meer zielen doen verliezen, terwijl jullie twijfelen? Terwijl jullie wachten opdat anderen de weg leiden?

Ik moet jullie eraan herinneren dat het jullie rol is zielen te redden. Jullie doen dat door een leven waarin jullie verondersteld worden Mij te dienen en niet een waarin jullie toegeven aan de hoogmoed en het ego van hen die Mijn Leer proberen te verdraaien. Velen onder jullie in Mijn kerken begrijpen de betekenis niet van Mijn Nieuw Paradijs en hebben nagelaten Gods kinderen te herinneren aan Mijn belofte. Jullie moeten hen herinneren aan de Waarheid - aan de tijd, voor de laatste dag.

Zo velen onder jullie, hoewel vriendelijk, goed, liefdevol en met een oprechte toewijding aan Mijn Kerk op aarde, vergeten Mijn Tweede Komst. Wat denken jullie dat dit is en wat hebben jullie geleerd? Hoeveel profeten zouden er nodig zijn om jullie ervan te overtuigen dat die tijd bijna daar is?

Wanneer hebben jullie gehoord dat God Zijn profeten niet zendt om Zijn kinderen te helpen voorbereiden in de strijd tegen het kwaad, dat de menselijke ziel verderft. En wat geeft jullie het recht aan te nemen dat het Boek Openbaring leugens bevat? Jullie ontkennen veel van wat het bevat en jullie stellen dat niet ter discussie. Waarom? Beseffen jullie niet dat dit betekent dat jullie het Woord van God ontkennen?

Mijn geduld wordt beproefd. Mijn toorn is groot. Jullie halsstarrige weigering om Mijn geschenk van tussenkomst om jullie voor te bereiden, te aanvaarden, beledigt Mij. Door het achtervolgen van de gewijde bedienaren die Mij wel herkennen in deze boodschappen, ontzeggen jullie anderen de gave van verlossing. Jullie zijn blind en jullie onwetendheid omtrent Mijn Leer en het Woord van God, dat opgetekend staat in Mijn Vaders heilig Boek – de Bijbel – is verbazend. Jullie zeggen Mij te dienen, maar jullie kennen Mij niet en daarom zien jullie niet.

Wanneer jullie geloof zwak is, kunnen jullie je hart niet voor Mij openen. Indien jullie je hart voor Mij zouden openen, dan zouden jullie in staat zijn Mij duidelijk te horen, want jullie zouden vervuld zijn van de Heilige Geest. Helaas, velen van jullie, die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om recht te staan en zichzelf openlijk een dienaar van God te noemen. Jullie beschamen Mij en jullie maken Mijn Naam te schande, wanneer jullie openlijk jullie kudde in Mijn Naam vernederen. Jullie verbreken elk voorschrift van God wanneer jullie hen veroordelen die deze boodschappen volgen, want jullie hebben niet de autoriteit ontvangen om dat te doen. Jullie eigenliefde krijgt voorrang op jullie liefde voor Mij, Jezus Christus en daarom zijn jullie niet langer geschikt om Mij te dienen. Jullie zijn te trots om voor Mijn troon te staan.

Jullie Verlosser