896 – Jullie moeten bidden voor hun zielen want zij hebben ze verkocht
Donderdag 29 augustus 2013, 23.53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen onder jullie die Mijn Kruistochtgebeden ijverig bidden, moeten weten dat Ik in de wereld verlichting breng voor de valstrikken van de duivel.

De oude slang valt en struikelt en verliest daarbij veel macht wanneer jullie zich inspannen om dagelijks Mijn Kruistochtgebeden te bidden. En terwijl de tijd van grote beproevingen voortgaat, zullen jullie gebeden heel wat tegenslagen veroorzaken in de plannen die de vrijmetselaarsmachten hebben opgezet om vernielingen en verwarring te veroorzaken om zo de zwakken en kwetsbaren onder hun controle te brengen. Slechts één Kruistochtgebed, vanuit het hart gebeden, volstaat al voor Mij om de macht te vernietigen van arrogante politieke leiders die geen geweten hebben.

Egoïsme is een vloek en een handicap voor het vermogen van de mensheid om in eendracht en vrede samen te leven. De bezetenheid door persoonlijke ambities brengt alleen maar verdeeldheid als de mens ernaar streeft om diegenen te overheersen waarvan hij meent dat dit nodig is om er veel bij te winnen.

Wie onder jullie blindelings de bevelen opvolgen van de machthebbers die jullie ertoe brengen daden te stellen, waarvan jullie weten dat God ze verafschuwt, die zullen even schuldig bevonden worden als de opdrachtgevers die jullie verleiden om dergelijk kwaad te voltrekken. De mannen en vrouwen wier macht over anderen tot stand kwam door verdorven en andere middelen, zullen veel werk moeten verzetten indien zij willen genieten van Mijn Prachtige Koninkrijk.

Ik zal de egoïsten en de hoogmoedige mensen onder jullie neervellen. Ik zal jullie op de grond werpen totdat jullie even nederig worden als diegenen die jullie vertrappen.

Ik zal de harten uitsnijden van die verharde en koppige zielen die zich niet bekommeren om iemands noden, behalve die van zichzelf. Hun zal geleerd worden dat indien zij niet kunnen liefhebben, zij geen (hart) zullen hebben. In plaats van liefde zoeken zij enkel verafgoding. Deze arme zielen die voor jullie ogen in de wereld op een voetstuk geplaatst werden en op vele wijzen verheven, zijn slachtoffers van Satan. In plaats van hun eigendunk toe te juichen en hun onlesbare dorst naar openlijke verering te aanvaarden, moeten jullie bidden voor hun ziel want velen hebben haar verkocht.

Veel zielen in posities met invloed over anderen, inbegrepen mensen in de politiek, de muziekwereld, de media, de amusementsindustrie en in de hoge geldaristocratie, moeten jullie in jullie hart houden, omdat velen slaaf geworden zijn van zichzelf en hun behoeften die alleen hun eigen begeerten en verlangens dienen. Zij verderven de onschuldigen die hen navolgen en hun levensstijl kopiëren welke hen van God gescheiden heeft.

Ik, Jezus, veroordeel de wereld van valse idolen, voortgebracht door diegenen die niets anders willen dan macht, rijkdom en de bekwaamheid om anderen te beïnvloeden.

De verspreiding van het atheïsme is veroorzaakt door de trots van de mens op zijn eigen bekwaamheid. Het is veroorzaakt door het geloof van de mens dat sterfelijke mensen, dank zij de Gave van het menselijk verstand, alle antwoorden hebben over de ware betekenis van jullie leven op aarde.

Jonge zielen zijn voor Mij verloren gegaan door hun aanbidding van valse goden in de vorm van wereldse goederen, mode, muziek en de wereld van het amusement. Het is niet dat zij niet van het leven mogen genieten – want dat brengt Mij vreugde – maar het is hun gebrek aan liefde tot Mij en voor hun eigen lichaam dat Mij bedroeft. Zij werden zuiver en volmaakt geboren. Hun lichaam is een Geschenk van de Hemel. Zij ontwijden hun lichaam en schamen zich niet om onzedelijke daden te stellen met de bedoeling onschuldige zielen naar zich toe te trekken. Vele van de mensen met dergelijke macht hebben hun ziel verkocht voor hun duivels geïnspireerde talenten. De enige reden waarom zij deze geschenken kregen was om de wereld vreugde te verschaffen, als een talent dat God hun gaf. Maar Satan bekoorde velen en beloofde hen, in ruil voor hun zielen, een prachtig en schitterend leven van rijkdom, ophemeling, roem en plezier. Toen zij deze geschenken ontvingen, gebruikten zij die om andere zielen te verderven.  En zo gaat dat maar voort totdat miljoenen andere zielen slaven worden van Satan. Veel zielen die valse goden nalopen worden meegesleept in drugsverslaving. Zij kennen geen schaamte, noch bescheidenheid noch werkelijke liefde voor elkaar omdat elk tracht te wedijveren voor de grootste aandacht.

Er wordt zoveel tijd besteed in de strijd voor zelfverheerlijking, veroorzaakt door een dwangmatige eigenliefde, dat God helemaal geen rol speelt in hun leven. Vele van hen verwerpen God openlijk door de ontheiliging van het Heilig Kruisbeeld – zo weinig schaamte hebben zij. Weet dat zij een vreselijk lot zouden ondergaan indien Ik niet zou tussenkomen. Zij vormen slechts één groep van verloren zielen die Ik wil verzamelen en dan begiftigen met de Gave van verlossing, omwille van jullie gebeden, Mijn geliefde volgelingen. Door volgend speciale gebed zal Ik hen in Mijn toevluchtsoord opnemen.

Kruistochtgebed (117) – voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.

Liefste Jezus, Ik wijd U de zielen toe van … (vermeld ze hier) en van allen die hun ziel inruilden voor de prijs van de roem.

Bevrijd hen van hun bezetenheid. Keer hen af van de bedreiging van de Illuminaten die hen verslinden.

Geef hen de moed om zonder vrees weg te gaan van deze goddeloze onderworpenheid.

Neem hen in Uw Armen van Barmhartigheid en voer hen terug naar een Staat van Genade, zodat zij geschikt zijn om voor U te staan.

Door Uw Godheid, help mij door dit gebed voor de door Satan geadopteerde zielen, om hen weg te halen uit de vrijmetselarij. Bevrijd hen van de boeien die hen binden en die uitlopen op een vreselijke foltering in de kamers van de hel.

Help hen door het lijden van uitverkoren zielen, door mijn gebeden en door Uw Barmhartigheid, om in de voorste linie te staan, klaar om binnen te treden langs de Poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – het Nieuwe Paradijs.

Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen.

Jullie Jezus