894 - Voor elke boosaardige daad van oorlog of terreur, zal God hen wegjagen en hun de genadeslag geven
Dinsdag 27 augustus 2013, 23.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en vele naties besmetten. In de meeste landen  zullen onrust en verdeeldheid heersen en de mensen zullen dan beseffen dat de tijden ongelofelijk veranderd zijn. 

Een diepe verwarrende angst zal ervaren worden en mensen zullen het moeilijk vinden wie te vertrouwen is. Dat is de wijze waarop Satan Gods kinderen overvalt door de een tegen de ander op te zetten. Alleen zij die in de ware God geloven zullen troost vinden, want zij zullen weten dat hun geloof en liefde voor Mij hen sterk zal houden.

Jullie moeten krachtig bidden, zodat het bedrog dat binnengedrongen is en dat de oorzaak  is van vele oorlogen, aan het licht zal komen voor wat het betekent: een poging om diepe verdeeldheid en haat te veroorzaken met de bedoeling controle te verwerven. Mijn Vader zal de verdrukkers straffen, omdat zij verwoesting en pijn over de onschuldigen  brengen. Zij mogen doden en velen verminken, maar zij zullen door Mijn Vader neergeslagen worden voor hun boosaardigheid.

Zij die menen dat zij oorlog kunnen veroorzaken en de wereld bedriegen zullen niet veel tijd meer hebben om prat te gaan op hun goddeloze daden. Hun lot is bezegeld. In alle delen van de wereld zal Gods tussenkomst gezien worden. Voor elke boosaardige daad van oorlog en terreur, zal God hen wegjagen en hun de genadeslag geven.

Oorlog, door de hand van de mens veroorzaakt, vernietigt het leven van het vlees. Bestraffing door Mijn Vader verhindert dat het leven van de ziel het geschenk van de  verlossing ontvangt.

Jullie Jezus