891 - Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en op hen die deze Twee Getuigen vervolgen
Zaterdag 24 augustus 2013, 23.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij en allen die gezegend werden met de waarheid, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. Zijn brutale tussenkomst bracht mee dat hij zich nu op een fysieke wijze aan jou manifesteerde, voor de derde keer. Hij kreunt van de pijn, maar kan Mijn Licht dat in jou aanwezig is, niet weerstaan. Jij moet de sterkte verwerven die je nodig hebt, door het bidden van de heilige Rozenkrans, om zo zijn aanvallen tegen jou te verhinderen. O, indien de zielen konden zien wat Ik toesta dat jij te verduren krijgt in het belang van deze missie, dan zouden zij van de schok flauwvallen.

Diegenen die Mij beledigen gedurende Mijn voorbereiding om zielen te redden, zullen terzijde geschoven worden wanneer deze strijd in hevigheid toeneemt, voordat de Antichrist aan de wereld wordt  voorgesteld. Wanneer jullie gehoorzaam worden en niets in vraag stellen van wat Ik van jullie verlang, dan kan Ik een groter aantal van jullie redden en jullie wegrukken uit de greep van de misleiding, die door de duivel in jullie geesten zal geplant worden.

Hebben jullie geen vertrouwen in Mijn bescherming? Weten jullie niet dat wanneer jullie de genaden aanvaarden die Ik verleen om jullie te helpen weerstand te bieden tegen de pijn van de verwerping, dat die zinloos zijn wanneer de ontvangende ziel bedenkingen of twijfels heeft? Ik kan jullie niet vervullen met de sterkte, de moed en de gave van de Heilige Geest, indien jullie terugdeinzen en jullie verbergen. Jullie moeten openstaan voor Mijn oproep, Mijn Liefde, Mijn gaven.

De Zegels die vervat zijn in het Boek Openbaring zijn reeds verbroken. Nu zij geopend zijn, zal vuur met vuur strijden. Naarmate het vuur van de haat uitbarst, wanneer het Beest zichzelf voorbereidt, zal vuur over de aarde neerkomen door Mijn Vader. Deze oorlog zal niet alleen van geestelijke aard zijn. De aarde zal wankelen, barsten en het vuur zal haar verbranden, wanneer Mijn Vader bestraffingen oplegt, zodat Hij de acties van de boosaardige groep kan uitstellen.

Mijn Vaders macht moet gevreesd worden door hen die blindelings de leugens volgen die door de duivel aan de wereld opgelegd worden. Hij zal elke goddeloze daad vergelden die door gelijk wie onder jullie uitgevoerd wordt - bewust of onbewust - wanneer jullie eer bewijzen aan de vijand van God. De macht gegeven aan Mijn Twee Getuigen - de Christelijke Kerk en het Huis van Israël - zal inhouden dat vuur uit hun mond zal komen, aangezien zij de vlammen van de Heilige Geest verspreiden. Dat vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de aarde en op hen die deze Twee Getuigen vervolgen. Onderschat de strijd om zielen niet, want hij zal verschrikkelijk zijn voor hen die het Woord van God ontkennen. Zij die het in stand houden, zullen beschermd worden, zodat hun verkondiging van de waarheid kan doorgegeven worden aan hen die geen idee hebben van wat de mensheid is overkomen.

Dat is de reden waarom jullie Mijn genaden moeten aannemen, om jullie de sterkte te geven die jullie nodig hebben om in Mijn leger te strijden, zodat Ik een einde kan stellen aan het kwaad.

Jullie Jezus