890 - God de Vader – Kinderen we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag
Vrijdag 23 augustus 2013, 15.00 u.

Mijn liefste dochter, terwijl de wereld probeert om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, weet dat al deze beroering moet plaatsvinden, alvorens Ik al diegenen die Mij liefhebben naar Mijn Toevluchtsoord breng.

Jullie zullen spoedig weten wie Ik ben, kinderen. Zij die onzeker zijn van Mij zullen eindelijk de waarheid zien en dat zal jullie grote vrede schenken. Het kwaad neemt nu in de wereld toe en de misleiding valt binnen. Jullie moeten sterk zijn, dat verzoek Ik jullie dringend, daar Ik nu de dag tegemoet zie waarop de vernieuwing zal beginnen en al Mijn kinderen zullen vertroosting vinden op de dag waarop Mijn geliefde Zoon Zichzelf zal bekendmaken.

Waarvan jullie getuige zijn is een strijd tussen Mijn hemelse hiërarchie en Satan met al zijn demonen. Het is beangstigend en zeer schokkend voor velen onder jullie, maar weet dat Ik zal tussenkomen om jullie pijn te verlichten. Weet dat jullie de Mijnen zijn en dat Ik de wereld vrede zal brengen wanneer Ik de wereld van de bezetenheid zal bevrijd hebben.

Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag en hoewel er nog veel moet gebeuren, waarbij de heilige naam van Mijn Zoon zal verscheurd worden, het zal snel gaan. Jullie moeten nu naar de toekomst kijken, want die is als een schitterend juweel van zulk een omvang dat op de dag wanneer jullie het Nieuw Tijdperk van Vrede binnengaan, jullie de vervolging zullen vergeten zijn die door de duivel over de wereld gebracht wordt. Jullie moeten doen zoals Mijn Zoon jullie opdraagt. Jullie moeten rustig blijven wanneer de Zegels jullie geopenbaard worden, die alle voor jullie eigen welzijn bedoeld zijn en voor die zielen waarvoor Ik jullie vraag Mijn barmhartigheid af te smeken.

Indien jullie trouw blijven aan Mijn geboden en jullie leven leiden in vereniging met Mijn Zoon, dan zijn jullie reeds halverwege daar. Indien jullie stevig vasthouden aan de sacramenten en weigeren deel te nemen aan heidense rituelen, die het Beest vereren, dan zullen jullie zeer in Mijn gunst staan.

Ga en onthoud dat Ik de Almachtige ben en dat alle macht van Mij is. Weldra zal Ik de godslasteraars vernietigen en voor jullie Mijn Nieuw Paradijs ontsluieren. Wees geduldig. Vertrouw op Mij. Volg Mijn Zoon en aanvaard de geschenken, die Hij en Zijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, jullie brengen in de vorm van de kruistochtgebeden en de Medaille van Verlossing.

Ten slotte, aanvaard Mijn Zegel als een van de grootste geschenken die Ik de mensen gegeven heb sinds Ik hen het leven gaf. Ik geef opnieuw leven met Mijn bijzondere genaden wanneer jullie het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden. Aan al diegenen met het Zegel wordt een plaats verleend in het Nieuw Paradijs.

Ik bemin jullie, kinderen, maar Ik ben jullie Vader en Ik moet deze beproevingen toelaten, daar zij Mij helpen om diegenen te verwijderen die nooit van de zijde van het Beest zullen wijken. De tijd die Ik neem om te trachten hun harten te winnen, veroorzaakt een verschrikkelijke en hatelijke strijd met miljoenen gevallen engelen en demonen, zelfs al was het maar voor één ziel.

Blijf getroost in de wetenschap dat Ik jullie allen zegen, die zuiver en nederig van hart zijn. Ik bemin jullie allen, dus mogen jullie nooit opgeven wanneer alles hopeloos lijkt, want Mijn macht houdt in dat de vernietiging van het kwaad onder Mijn controle staat. Jullie moeten al je vertrouwen in Mij stellen, vooral in deze tijd, wanneer jullie voelen dat Mijn gerechtigheid hard is.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste