888 - Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in deze  tijd proberen Mijn Stem te smoren
Donderdag 22 augustus 2013, 23.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in deze tijd proberen om Mijn stem te smoren.

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende zendingen, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, met betrekking tot de eindtijd, zijn de enige authentieke boodschappen in hun soort, precies in deze tijd, want Ik zou nooit Gods kinderen verwarren.

Deze boodschappen moeten nooit met andere vergeleken worden, die juist nu overal verspreid worden om Mijn Heilig Woord te weerspreken. Er kan slechts een Boek van Waarheid zijn – alleen Ik, Jezus Christus, het Lam van God, kan de inhoud ervan openbaren. Diegenen onder jullie die Mij geloven kunnen zo gemakkelijk voor de gek gehouden worden. Jullie moeten weten dat berichten die deze (boodschappen) tegenspreken en waarvan men beweert dat zij van God afkomstig zijn, niet mogelijk zijn. 

Vertrouwen jullie Mij slechts een beetje? Of omarmen jullie Mij zoals Ik dat van jullie verlang, ten volle en met een open hart? Ik doe een oproep tot jullie met liefde en bezorgdheid. Ik tracht niet jullie verstand aan te spreken. Ik roep tot jullie door jullie hart en Ik trek jullie ziel tot Mij. Wanneer jullie Mijn Tegenwoordigheid in deze boodschappen voelen, dan is er geen behoefte om bevestiging of goedkeuring te zoeken bij gelijk wie.

Ik ben zoals Ik ben. Ik sta voor jullie, zoals het bedoeld was, nu. Mijn Vader zou Mij nooit toestaan om de inhoud van het Boek Openbaring bekend te maken aan iemand anders dan de zevende boodschapper, want die dag is aangebroken.

Vele ware zieners hebben in het verleden aan de wereld het Woord van God gegeven en hebben in ruil daarvoor verschrikkelijk geleden. Velen ontvangen nog steeds vertroosting van Mij en Ik zal met hen blijven communiceren, want Ik heb hun lijden en gebeden nodig. Zij zijn Mijn uitverkoren zielen en ieder speelt een rol in het redden van andere zielen.

Deze missie is de laatste. Ik draag jullie op om nu, vandaag, naar Mijn Woord te luisteren. Alleen Mijn Woord, jullie door deze boodschappen gegeven, zal jullie doorheen de vervolging leiden. Tegelijk met hen schenk Ik jullie grote genaden. Jullie mogen Mij nooit beledigen, door hen te bezoedelen, wanneer jullie Mijn Woord trotseren  door Mijn boodschappen te vergelijken met de verzinsels die door valse profeten worden voortgebracht.

Jullie hebben niemand nodig om jullie naar Mijn grote barmhartigheid te leiden. Jullie moeten enkel de aandacht gericht houden op deze boodschappen en trouw blijven aan Mijn Leer van vroeger, want zij zijn jullie reddende genade.

Jullie Jezus