887 - Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden zolang de besmetting door de zonden niet uitgeroeid is
Woensdag 21 augustus 2013, 18.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen daar Mijn tijd nabij komt. Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden zolang de besmetting door de zonden niet uitgeroeid is door de zuivering die deze aarde nodig heeft.

Terwijl de aarde zal gezuiverd worden, zullen zielen van alle geloofsgezindten in een vernieuwing van de geest ondergedompeld worden en velen zullen een verschrikkelijke geestelijke strijd ervaren. Zij zullen niet begrijpen wat zij doormaken, maar Ik zal dat toestaan omwille van Mijn barmhartigheid. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en het Eeuwig Leven in het Nieuw Paradijs te ontvangen, moeten de zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op aarde gebeuren, zowel voor hen die de vervolging van de Antichrist zullen meemaken als voor hen die de overgang in het Nieuw Paradijs zullen beleven. De aarde zal op hetzelfde moment aan haar eigen vernieuwing beginnen en al het kwade zal stap voor stap verwijderd worden.

Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn geduld niet verloren heeft en dat Hij Zijn kinderen niet straft overeenkomstig de ernst van hun zonden. Wees ook dankbaar dat Hij niet zomaar Zijn rug keert naar diegenen die Hem door hun ongerechtigheden doen walgen en alleen die zielen van de aarde wegneemt die Hem werkelijk beminnen. 

Mijn Vader zet door omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan worden meegenomen. Lucifer was zo jaloers, dat toen Mijn Vader de mens schiep naar Zijn Gelijkenis, hij zwoer om tot de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.

Mijn Vader zal uit Liefde tussenbeide komen, om de sterkte van Satan machteloos te maken. Elke aanval van Satans voorstelling van de Drie-enige God, bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en de geest van het kwaad, zal verijdeld worden. Deze strijd zal afschuwelijk zijn, oneerlijk tegenover vele zielen, die te zwak zullen zijn om zich vrij te worstelen uit de greep van het kwaad, maar hij zal gewonnen worden door de Almachtige God.

Jullie, jullie allen, moeten zich tot Mijn Vader richten en Hem smeken jullie zielen te redden en jullie te beschermen om het Beest niet te volgen op de weg van de verdoemenis.

Jullie Jezus