886 – Ik zal ervoor zorgen dat bijkomend miljoenen meer Mijn Woorden zullen horen
Dinsdag 20 augustus 2013, 19.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Liefde en Mijn erbarmen voor alle zondaars hebben meegebracht dat Ik vanaf vandaag grote barmhartigheid verleen aan miljarden zielen. Ik zal hun ogen openen voor Mijn boodschappen aan de mensheid. Ik zal ervoor zorgen dat bijkomend miljoenen meer Mijn Woorden zullen horen, zodat Ik veel meer verloren zielen kan opnemen in het Nieuw Paradijs. Al die zielen die uit koppigheid deze boodschappen nooit zouden aanvaarden, zullen ze nu zien voor wat ze zijn: een daad van barmhartigheid van Mijnentwege, zodat Ik hun zielen kan redden.

Priesters die Mijn boodschappen aan de kaak gesteld hebben en als woorden van de duivel verklaard, zullen zich vanaf dan bewust worden van de verschrikkelijke vergissing die ze gemaakt hebben door aan zielen de gelegenheid te weigeren om naar Mijn emelse Stem te luisteren.hemelse stem te luisteren.

Ongelovigen die geworsteld hebben om vrede te vinden, zullen nu naar Mijn boodschappen geleid worden en spoedig zullen zij vertroosting zoeken bij Mij. Ik wacht op hen en zo gauw zij naar Mij toekomen zal Ik hen vervullen met het verlangen naar Mijn Liefde zodat zij onmachtig zullen zijn om Mij te ontkennen.

Zij die geloven in God de Almachtige Vader maar die Mij, Zijn geliefde Zoon niet erkennen, zullen in hun ziel een beweging ervaren. Zij zullen het uitschreeuwen om de waarheid wanneer zij getuige zijn van de wijze waarop de wereld onherkenbaar zal veranderd zijn.

En dan zullen diegenen die van Mij houden en die onwrikbaar blijven in hun geloof, maar die Mij niet herkennen wanneer Ik hun zielen oproep, overweldigd worden door de uiteindelijke erkenning wanneer Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid hun bekend gemaakt wordt.

Ik geef deze geschenken aan de wereld omdat Ik iedereen bemin. Verwacht dit geschenk met liefde en dankbaarheid.

Jullie Jezus