885 - Moeder van Verlossing – Mijn kinderen overal, in deze tijd van verdriet moeten jullie luisteren naar mij, jullie geliefde Moeder
Maandag19 augustus 2013, 18.28 u.

Mijn kinderen overal, in deze tijd van verdriet moeten jullie luisteren naar Mij, jullie geliefde Moeder. Ik richt vooral een oproep tot diegenen onder jullie die een grote devotie koesteren voor Mij, de Moeder van God, omdat Ik jullie in deze tijd van grote geloofsafval troost. Jullie moeten deze hemelse tussenkomst aanvaarden met uiterste vriendelijkheid en dankbaar zijn omdat jullie deze grote gave werd geschonken omwille van de grote Liefde van Mijn geliefde Vader.

Wanneer jullie denken dat de grote golf van heidendom, die weldra de Kerk van Mijn Zoon over de hele wereld zal overspoelen, jullie uithoudingsvermogen te boven zal gaan, dan moeten jullie vragen om Mijn tussenkomst. Wat er ook gebeurt, wanneer jullie trouw blijven aan Mijn Zoon, hoewel elke poging zal ondernomen worden om jullie af te leiden, dan zal alles goed gaan. Heb nooit het gevoel dat het hopeloos is, want de grote Glorie van Mijn Zoon en de Wil van God zullen weldra geopenbaard worden.

Ongeacht hoeveel mensen binnen de Kerk in ernstige dwaling geleid worden, het Woord van God zal zich als een lopend vuur verspreiden. De twee getuigen van het Woord van God – de ware christelijke Kerk en het Huis van Israël, zullen de test van de tijd doorstaan. Vuur zal uit hun monden vloeien in de vorm van de Heilige Geest.

Te zijner tijd, nadat de gruwel van verlatenheid geopenbaard zal zijn, zullen zij die trouw bleven aan de waarheid opstaan en hun zal het Koninkrijk van Christus toebehoren. Leugens zullen altijd aan het licht komen, maar in het begin zullen diegenen onder jullie die vervuld werden met de gave van de Heilige Geest zeer veel lijden, wanneer zij getuigen zullen zijn van de verschrikkelijke ontheiliging in de kerken van Mijn Zoon. De waarheid zal doordringen en al diegenen die misleid werden in het begin, zullen ten slotte het kwaad begrijpen, dat voor jullie uitgestippeld werd.

Jullie moeten alleen vertrouwen op Mijn Zoon tijdens deze kwellende tocht, tijdens dewelke jullie zullen behandeld worden als criminelen omdat jullie erop aandringen trouw te blijven aan het Woord van God. Gedenk alstublieft Mijn Zoons eigen tocht naar de Calvarieberg.  Aanvaard dit kruis, met liefde en waardigheid, omdat jullie zeer welgevallig zijn voor Mijn Zoon wanneer jullie Zijn last dragen. Door jullie offer en lijden, zal Hij de meest onwaardige zielen redden en dan zal Hij in staat zijn om al Gods kinderen te verenigen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing