884 – Men zal hen vragen om door een nieuwe eed plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk
Zondag 18 augustus 2013, 17.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de clerus van de wereld te misleiden is begonnen.

Onder het mom van een vernieuwing en herstel van de Katholieke Kerk, zal heel de clerus binnen deze Kerk op retraite gezonden worden om hen aan te moedigen het nieuwe apostolaat te aanvaarden. Deze zullen wijdverspreid worden en velen zal verteld worden dat het doel is iedereen in de wereld te verenigen in de naam van de gerechtigheid. Deze nieuwe missie zal, zo zal hun verteld worden, de armen van de wereld insluiten en ernaar streven eenheid tot stand te brengen. Men zal hen vragen om door een nieuwe eed plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk. Er zal hun niet gevraagd worden om hun geloof te bevestigen in Mij of in Mijn heilig Woord. In plaats daarvan, zullen zij trouw zweren aan de nieuwe zelfuitgeroepen leiders die de Stoel van Petrus hebben overgenomen.

Begrijp goed dat diegenen die de gave van de heilige wijdingen ontvingen, zal gevraagd worden om deel te nemen aan een vervalsing waarbij Ik, Jezus Christus, niet op de voorgrond zal staan, terwijl het er toch op zal lijken dat dit wel het geval is. Geld zal een drijvende kracht zijn en een nieuwe financiële organisatie zal op het getouw gezet worden om het zoeken te controleren naar fondsen die verzekeren dat de armen van de wereld er voordeel bij halen.

Wanneer jullie je heilige wijdingen op gelijk welke manier wijzigen en vervolgens jullie leven verpanden aan iemand die alle banden met Mij verbreekt, dan zullen jullie niet langer geschikt zijn om Mij te dienen. Alles zal gezien worden als eenvoudig in de ogen van God. Het plan zal zijn om Mijn gewijde dienaren te overtuigen vrijwillig deel te nemen aan de gruwel, die de samenleving en de seculiere wereld zal verbinden met de Kerk die door Mij, Jezus Christus, werd opgericht.

Dat is de wijze waarop Ik zal beledigd worden. Elke inspanning die men zal doen om het secularisme te omarmen zal door ongelovigen op applaus onthaald worden en dat zal als iets goeds beschouwd worden voor de nieuwe, zogenaamde moderne maatschappij van vandaag.

Het zal voor Christenen weldra vreemd lijken wanneer zij leden van de seculiere wereld de Katholieke Kerk zo enthousiast zien omhelzen. Maar velen zullen hun twijfels weg borstelen en hun bezorgdheden van zich afzetten, wanneer zij voor het grote bedrog zullen vallen. In de kern van dit plan om de Kerk radicaal te veranderen ligt de haat voor Mij en voor alles wat Ik aan Mijn Kerk gaf. Jullie moeten in de komende dagen alles in vraag stellen. Vraag antwoorden wanneer zij Mijn Leer veranderen en haar verdraaien om ze aan te passen aan de heidenen. Geen enkele leerling door Mij aangesteld, zou ooit de toelating krijgen om dat te doen, want het komt neer op godslastering.

Wee diegenen, die toestaan dat Mijn heilig Woord gemanipuleerd wordt, en die toelaten, dat speelruimten worden geschapen, om diegenen, die Mij verwerpen, respect te tonen.

Jullie Jezus