881 - Het Eerste Oordeel is nabij en IK zal de slechte mensen aan de kant zetten
Donderdag 15 augustus 2013, 21.57 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen op, die de waarheid kennen, om moedig te zijn in deze moeilijke tijden voor de mensheid.

De tijd dat in vele landen op hetzelfde moment oorlogen zullen uitbreken, is zeer dichtbij. Wanneer jullie horen van al deze oorlogen en getuigen zijn van de regelrechte wreedheid van die verdrukkers, die onafscheidelijk met elkaar verbonden deze oorlogen veroorzaken, dan zullen jullie weten dat de tijd voor Mijn Tweede Komst nabij is.

Dan zullen er meer onder jullie zijn die de waarheid herkennen die staat in het Boek van Johannes – de Openbaring – zoals ze nu aan jullie geopenbaard wordt. Vrees niet, want al deze dingen moeten gebeuren. Velen die deze boodschappen niet aanvaarden begaan een grote vergissing, want het Boek der Waarheid bevat eenvoudig de details en de geheimen die opgetekend staan in het Boek Openbaring. Ik, het Lam van God, ben de enige Autoriteit: Ik alleen heb de toestemming van Mijn Vader om de Zegels die daarin vervat zijn te openen.

Indien jullie niet in het Boek der Waarheid geloven, dan geloven jullie evenmin in het Boek Openbaring. Wees gewaarschuwd. Zij die het Boek Openbaring verwerpen verzaken aan Mijn barmhartigheid. Maar de waarheid zal hun getoond worden tijdens Mijn Grote Waarschuwing door middel van Goddelijke Tussenkomst, want anders zouden velen Mij nooit kennen of Mijn grote barmhartigheid begrijpen die Ik de wereld breng. Jullie moeten aan het Boek Openbaring nooit iets toevoegen, trachten het te interpreteren of er iets uit weglaten om het aan te passen aan jullie eigen verlangens, want daarvoor zullen jullie lijden. Wanneer jullie zulke dingen doen, dan knoeien jullie met het Woord van God. Dit boek werd jullie beloofd. God heeft Zijn 7de boodschapper gezonden om de waarheid te openbaren. Aanvaard dit met vertrouwen in Mij of jullie zullen alleen verdergaan, in onwetendheid omtrent het verschrikkelijk bedrog dat hen zal overvallen die het Woord van God verwerpen.  

Vele, vele veranderingen zullen nu in de wereld plaatsvinden en het zal niemand ontgaan. Religies zullen tot dwaasheid worden, omdat miljoenen een heidens geloof zullen aannemen, waarvan hun zal gezegd worden dat het dient om God te eren. Nederigheid en liefde voor de armen zullen de redenen zijn, zo zal jullie gezegd worden, waarom de vernieuwde en verlichte kerk een nieuw begin zal inluiden. Zoals lammeren naar de slachter, zo zullen jullie naar de vuurpoel geleid worden. Wanneer jullie je bewust zullen worden van de verschrikkelijke gruwel waarin jullie zijn meegesleurd, kan het te laat zijn. Wanneer jullie eer betuigen aan het Beest, dan zal hij jullie besmetten en met de tijd zullen velen slaven worden.

Grote veranderingen in de politieke en communicatie systemen van de wereld zullen een grote verdeeldheid tot gevolg hebben. Zij die God trouw zijn in alles wat aan de wereld gegeven werd door Mij, Jezus Christus, zullen leven. Zij die Mij afwijzen zullen geen leven hebben, want zij zullen onbekwaam worden om Mijn barmhartigheid te aanvaarden. Mijn Hart, hoewel het hierdoor in tweeën zal gesneden worden, zal verharden en Mijn gerechtigheid zal de overhand krijgen.

Het Eerste Oordeel is nabij en Ik zal de slechte mensen aan de kant zetten, want de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal alleen diegenen verwelkomen die Mijn barmhartigheid aanvaarden. Velen zullen zeggen: “God is barmhartig. Hij zou nooit zulke wreedheid tonen”. Mijn antwoord is dat de aarde, zoals jullie haar kennen, er niet meer zal zijn. In plaats daarvan zal een nieuwe en vernieuwde aarde oprijzen – veel groter, groter dan voorheen, waar twaalf naties zullen zetelen, zij aan zij, in liefdevolle harmonie.  Alleen zij die Mij trouw blijven en zij die Mij niet kennen, maar die Mijn hand aannemen, wanneer Ik hen bij de waarschuwing het bewijs lever van de waarheid, zullen de poorten binnengaan. Dan zal Ik ze sluiten. Niemand zal dan nog binnengaan, want Mijn oordeel zal voltrokken zijn. Alle verdriet zal vergeten zijn en de slechten zullen in de hel geworpen worden, waar zij een eeuwigheid zullen lijden. De mens moet Mijn grote Liefde, barmhartigheid en medelijden nooit onderschatten. Maar hij zou ook Mijn bestraffing moeten vrezen, want die zal definitief zijn wanneer de laatste bazuin weerklinkt op de Grote Dag van de Heer.

En dan zal het voorbij zijn.

Jullie Jezus