880 - Als jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen
Woensdag 14 augustus 2013,15.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, geen enkele levende persoon kan ten volle begrijpen hoe listig Satan is. Weet dat diegenen van wie hij zich meester maakt, jullie nooit de indruk van kwaad zullen geven. Integendeel, zij zullen heel aantrekkelijk zijn, humoristisch, gezaghebbend en overtuigend  wanneer zij hun zondige wegen aan jullie bekend maken, zodat jullie hun misleiding zullen aanvaarden.

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de duivel eer bewijzen en zijn bevelen slaafs volgen, zullen jullie buitengewoon verwarren door hun heilige manier van doen. Zij zullen velen van jullie voor hun wegen winnen, daar het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren. Maar weet dat elk gebaar en schijnbaar heilige handeling een belediging zal camoufleren voor de altaren die bestemd zijn om Mijn Naam te eren. Jullie moeten weten dat wanneer zij het Beest eren, zij jullie schijnbaar heilige akten zullen voorhouden, maar die zullen het omgekeerde zijn. Hun intenties zullen zeer heilig en eerbiedwaardig lijken, maar wees niet misleid.

Als jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en Haar daar eer bewijzen. Zij die Mij liefhebben zullen tot Haar gaan. Zij mogen nooit aanvaarden dat Mijn Moeder naar het hof van de vijanden van Mijn Kerk kan bevolen worden.  

De andere tekens die de wereld gevraagd zullen worden aan te nemen en die de schijn zullen hebben de Drie-ene God te eren, evenals Mijn Moeder en al de heiligen, zullen als goed voorkomen.  Maar de vijanden van God zullen ze jullie altijd op een afwijkende manier tonen. Wanneer het onverwachte gepresenteerd wordt, weet dat dit een duidelijk teken is van het Beest, dat de wereld voor schut zal zetten door de mensen te doen geloven dat hij en zijn aanhangers heiligen zijn.

Jullie Jezus