879 – Spoedig zullen zij kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen
Dinsdag 13 augustus 2013, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen Katholieken en Christenen over de hele wereld zich voelen wanneer zij zien hoe hun kerken en plaatsen van verering zullen omgetoverd worden tot plaatsen van amusement.

Vele evenementen zullen gehouden worden in kerken die bedoeld zijn om Mij te eren, maar die Mijn Naam zullen beledigen. Spoedig zullen zij kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen. Al deze zaken zijn onafwendbaar en diegenen die Mij beminnen zullen wenen in grote smart. Hoe zullen deze arme zielen lijden omdat zij de strijd moeten aangaan met dergelijke godslasteringen. De ketterijen die hun door de strot geramd worden zullen meebrengen dat aan die zielen weinig respect zal betoond worden gedurende de vele rituelen en plechtigheden die God beledigen. Er zal gezang zijn en gelach, luide stemmen en de voordracht van vertellingen die met Mij niets te maken zal hebben. Toch zullen al deze verachtelijke handelingen in Mijn Kerken gepleegd worden en voor Mijn Aanschijn.

Mijn dochter, sla acht op Mijn belofte. Ik zal tot de uiteinden van de aarde gaan om elke zondaar te redden. Maar zielen kunnen zo aangetast zijn dat, ongeacht wat Ik ook doe, zij nooit Mijn barmhartigheid zullen aanvaarden, zelfs niet op het moment van de dood, al zullen zij weten dat de hel hen wacht.

Daarom moeten jullie aanvaarden dat er zielen voor Mij verloren gaan, omdat hun boosaardigheid zo ingeworteld is in hun ziel dat geen enkele tussenkomst hen zal scheiden van het Beest.

Wat Ik jullie moet zeggen is het volgende. Laat niet toe dat diegenen die aangetast zijn door de duivel jullie van Mij wegnemen door hun leugens. Wanneer jullie meegaan in de leugens die opgelegd worden door diegenen die Mij niet eren, dan verzwakken jullie je geloof – zelfs al is het er maar eentje, vanuit het oogpunt van Mijn onderrichtingen. Indien jullie toegeven aan slechts één verzoek, bedoeld om jullie begrip te wijzigen van wat Ik jullie heb geleerd, dan brengt dat mee dat jullie de duivel toestaan jullie nog krachtiger in verleiding te brengen om jullie van Mij af te keren.

Bedek jullie oren met jullie handen wanneer de godslasteringen uitstromen uit de muil van het Beest. Neem helemaal niets aan van al wat Mijn sacramenten of Mijn Leer verraadt. Keer om naar de andere weg en volg Mij omdat er, wanneer al die dingen gaan gebeuren, slechts één pad zal zijn dat jullie kunnen bewandelen. Dat is Mijn weg, de weg van de waarheid. Alleen de volledige waarheid kan aanvaard worden. Een halve waarheid wordt een hele leugen.

Jullie Jezus