878 – Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen
Maandag, 12 augustus 2013, 03.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen overal, ook zij die niets afweten van deze boodschappen, zullen in deze tijd naar Mijn Kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. Omwille van Mijn geschenk aan hen van de Heilige Geest, zullen zij in het Toevluchtsoord van Mijn Hart gebracht  worden. Zij zullen de onrust gewaarworden in de wereld en zij zullen beseffen dat zij Mijn hulp nodig hebben om sterk te blijven staan in Mijn Leer.

Velen zullen de veranderingen bespeuren in de lucht zodra de vijanden van God hun haatplannen om de wereld te bedriegen beginnen bekend te maken terwijl (ook) hun verachtelijke daden, om de zonde in al haar verschijningsvormen goed te keuren, bekend worden. De wereld zal terechtkomen in een vloed van zielenleed en velen zullen geschokt zijn door de pogingen die zij overal tegenkomen om de zonde in elke vorm te verafgoden.

Zonden van het vlees zullen toegejuicht worden. Verwaandheid en obsederende eigenliefde zullen overal in de wereld gezien worden. Bezetenheid van zichzelf zal als nooit tevoren een wezenlijke karaktertrek blijken. Zij die dergelijke genoegens niet zoeken zal men links laten liggen en zich als buitenstaanders doen gevoelen.  De zonden van de duivel zullen verheerlijkt worden en terwijl de mensen zichzelf meegezogen vinden in deze waanzin, zal de wereld de vloedgolven van toorn te zien krijgen wanneer Mijn Vader vele delen van vele landen wegvaagt. Dagelijks zullen overstromingen plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen, wanneer de wateren in razernij neerstromen op de landen.

Al jullie boosaardige landen zullen uit eerste hand ondervinden hoe de zonden van het vlees zullen gestraft worden. Mijn Vader zal de duivel tegenhouden bij het inpalmen van de zielen van diegenen die schuldig zijn aan deze zonde, om te voorkomen dat zij anderen zouden aantasten. Zij zullen  gestopt worden. Het zal hun niet langer toegestaan zijn om voort te gaan met hun besmetting. Dit kwaad zal aangepakt worden en overal, door de hand van God, zal men getuige zijn van Goddelijke tussenkomst.

Bid om barmhartigheid, jullie die misschien in deze kastijdingen betrokken geraken. Ik zal diegenen beschermen die zich naar Mij wenden om bescherming.

Jullie Jezus