877 - Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik en Mijn apostelen te verduren hadden tijdens Mijn Tijd op Aarde
Zaterdag 10 augustus 2013, 12.49 u.

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo zuiver van ziel dat hij anderen in Mijn Naam kan oordelen. Maar weet dit, diegenen onder jullie die Mij trouw zijn en Mijn Leer volgen – jullie zullen veel verdriet moeten verdragen wanneer jullie getuige zullen zijn van de grootste boosaardige gruwel, die de wereld te wachten staat.

In naam van sociale rechtvaardigheid en sociaal medeleven, zal de Valse Profeet het plan opstellen, waarvan de wereld zal geloven dat het dient om te evangeliseren en een moderne kerk te stichten. Deze kerk zal de hand reiken aan alle zondaars en die zondaars omhelzen wier zonden door Mij niet kunnen aanvaard worden.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen beschouwd worden als een ketterse sekte, omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven zullen krachtdadig aangevallen worden. Jullie zullen uitgesloten en als extreem rechtse dissidenten bestempeld worden. Elke poging om de tradities van de heilige ceremoniën te bewaren zal genegeerd worden.

De macht van hen die Mijn kerken op aarde zullen misleiden moet niet onderschat worden, aangezien miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omarmen. Zij zullen, onterecht, geloven dat deze nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer moeilijk maken voor die Christenen die de waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te midden van het geschreeuw van hen die slaven zullen worden van leugens, ontworpen in Mijn Naam.

Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik en Mijn apostelen te verduren hadden tijdens Mijn tijd op aarde. De priesters van weleer, die beweerden God lief te hebben, aarzelden niet om de stemmen tot zwijgen te brengen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws brachten van wie Ik was. In deze tijd, waarin Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen het schokkend vinden wanneer hun stemmen zullen afgewezen worden en men hen zal beschuldigen van godslastering.

Terwijl Mijn volgelingen toenemen en groeien, zullen zij als bedelaars zijn en zij zullen de Calvarieberg beklimmen - naakt, met niets anders dan hun geloof. Terwijl zij de vlam van Mijn Licht in Mijn Kerk  - Mijn ware Kerk - zullen bewaren, zullen zij nooit van de waarheid afwijken en zij zullen op hun rug een zwaar kruis dragen. Dat is het kruis van verlossing, want op hun arme, vermoeide ruggen zullen zij de zonden dragen van hen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal hard zijn. Omwille van hun geloof voor Mij, zullen zij veel lijden omwille van andere mensen om hun ellendige zielen te redden.

Die zielen verdienen het niet te worden gered. Zij zullen alleen gered worden omdat Ik verkies hen te redden. Zij zullen Mij beledigd hebben, vreselijke lijden veroorzaakt hebben aan Mijn trouwe volgelingen en Mijn restleger gekweld hebben. Toch zal Ik hen redden omwille van het geloof van hen die behoren tot Mijn restleger.

Die andere mensen, die hun ziel aan het Beest verkocht hebben, weet dit. Jullie mogen dan wel niet in de hel geloven, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal brengen. De dag waarop Ik jullie de niveaus van kwelling in de hel zal tonen, zal jullie angst aanjagen en velen onder jullie zullen schreeuwen om Mijn barmhartigheid. En Ik zal jullie redden, als jullie Mij vragen jullie te vergeven. Ik zal dat doen tijdens de Dag van de Grote Waarschuwing. Diegenen onder jullie die de brandende vuren van de hel zien, maar zich niet tot Mij keren: jullie zullen de Waarschuwing niet overleven en dat moment waarop jullie Mij verwerpen zal jullie laatste zijn.

Al diegenen die Mij trouw blijven en trouw aan Mijn Woord - hoewel jullie zullen lijden -  jullie komende toekomst is er een van grote heerlijkheid.

Zij die geen acht zullen slaan op Mijn Waarschuwing of niet luisteren naar de waarheid, zullen in groot gevaar zijn.

Diegenen onder jullie die het Beest verafgoden en de Valse Profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen levend, met deze twee, in het brandend vuur van de hel geworpen worden. 

De waarheid proeft bitter, maar wanneer jullie haar aanvaarden, zal zij jullie het Eeuwig Leven brengen, waar jullie voor altijd genieten van Mijn Koninkrijk samen met jullie geliefden.  Snijd de navelstreng van het Eeuwig Leven niet door, want dan zullen jullie zulk een verschrikkelijk lijden ondergaan en nooit zal jullie verlichting geschonken worden.

Jullie Jezus