875 - Een ziel kan niet opnieuw gezond worden zolang zij de Grootheid van God niet erkent
Vrijdag 9 augustus 2013, 16.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, mensen verstaan niet ten volle wat het wil zeggen in vereniging met Mijn Hart te zijn. Ik, Jezus Christus, kwam om de mensheid te verlossen uit de slavernij van de zonde. De zonde werd veroorzaakt toen Lucifer geloofde dat hij groter was dan God. Omwille van zijn boosaardige jaloersheid, bekoorde hij de mens – Gods eerste kinderen, Adam en Eva – om zich van Hem af te keren.

Mijn dood gaf al Gods kinderen de gave van Verlossing. Vele mensen in de wereld, van alle gezindten, met inbegrip van hen die niet in God geloven of diegenen die God ontkennen en aan valse idolen de voorkeur geven boven Hem, aan hen allen wordt de gave van Verlossing aangeboden. Niet allen zullen dit geschenk aanvaarden. Ik kom tot eenieder van jullie als een Verlosser. Ik zal Mij voor ieder van jullie tonen, om jullie het bewijs van de waarheid te leveren, voor de laatste dag. Ik zal komen om de gave van het Eeuwig Leven aan te bieden, zelfs aan hen die in de ogen van God zwaar gezondigd hebben.

De Glorie van God is jullie weg voor de toekomst en om deze gave te ontvangen is het enige wat jullie moeten doen het aanvaarden van Mijn barmhartigheid. God is almachtig, geweldig en volmaakt in elk opzicht. Hij wordt zeer bemind door al de engelen en heiligen in de Hemel. Hij wordt zeer bemind door vele zielen die vandaag op aarde leven. Allen zullen Zijn grote Heerlijkheid aanschouwen in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

God heeft de mens niet nodig. Het is alleen omwille van Zijn Liefde voor de mens dat Hij Mij, Zijn geliefde Zoon, opnieuw zendt om hen het Eeuwig Leven aan te bieden, dat Hij beloofd heeft. Dat is de reden waarom Hij geduldig is. Daarom ziet Hij de zonde door de vingers, in de hoop dat Zijn kinderen zich naar Hem zullen keren en Zijn Liefde aanvaarden.

Liefde is machtig wanneer die zuiver is en van God komt. Wanneer de ziel zuiver is, zal zij gemakkelijk in de Liefde van God getrokken worden. Zielen, die gezuiverd moeten worden, zullen de Liefde van God aanvaarden indien zij het lijden aanvaarden dat nodig is om hen weer heel te maken. Een ziel kan niet opnieuw gezond worden zolang zij de grootheid van God niet erkent en in nederige dienstbaarheid voor Hem neerbuigt.

De dag is nabij waarop jullie allen de weg zal getoond worden tot redding. Elke afzonderlijke zondaar zal de kans geboden worden om zich naar God uit te strekken. Zij die dat doen zullen overstelpt worden met Mijn barmhartigheid. 

Jullie Jezus