874 - God de Vader Ė De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken
Woensdag 7augustus 2013, 18.50 u.

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de komst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

De Antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken en zijn plan is dit. Hij zal wachten tot er overal oorlog woedt. Dan zal hij te hulp schieten en een valse vrede tot stand brengen in de staat IsraŽl door IsraŽl met Palestina in een onwaarschijnlijk verbond te verenigen. Iedereen zal kwistig met lof over hem spreken. Hij zal daarmee niet stoppen, want hij zal voortgaan in een tempo dat velen zal verbazen en hij zal in vele door oorlog verscheurde landen vredesonderhandelingen tot een goed einde brengen. Opnieuw zal hij door miljarden over de hele wereld geprezen en bewonderd worden, met een buitengewone toewijding.

Dan zal alles goed lijken. Zeer spoedig zal hij menslievende daden stellen en hij zal zich aansluiten bij de voornaamste wereldbanken om een nieuwe, machtige, financiŽle instelling tot stand te brengen. Vele zaken- en politieke leiders zullen betrokken raken in zijn vele plannen. Weldra zal een nieuw misbaksel opgericht worden, onder het mom de wereldeconomie een impuls te geven. Dat zal het nieuwe Babylon zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel zullen drijven. Het zal beschouwd worden als de bron van groot nieuws, waarbij mensen op alle gebied baat zullen vinden gaande van banen tot de huizen waarin ze leven en het eten waarmee zij hun families voeden.

Alle eer zal de Antichrist omringen. Dan zal hij samen met de Valse Profeet, een wereldvennootschap stichten, die voorgesteld zal worden als het grootste humanitaire initiatief. De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal luidruchtig proberen om zelfs maar een nietige voet in haar centrum te bemachtigen.

Het nieuwe Babylon, zo zal aan allen gezegd worden, is bedoeld om de ene grote te verheerlijken, het milieu te promoten, moeder aarde te omhelzen en de wereld te bevrijden van de armoede vanuit de rijkdommen die uit zijn verachtelijke mond zullen uitstromen.

Wanneer dat plaats vindt zal (de hand van) Mijn tussenkomst de wereld om zijn as draaien. Ik zal niet werkloos toezien zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het aannemen van deze gruwel, die ontworpen is in de diepten van de hel en opgedrongen aan de mensheid. Mijn grote tekens zullen gegeven worden tot lering van al diegenen die in Mijn heilige Naam deze belediging met open armen ontvangen en aanvaarden.

Ik zal de aarde schudden en zij zal kantelen. Niemand zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. Dan zal Ik vuur werpen over een derde van de aarde. Spoedig zal er hongersnood heersen maar niet door Mijn hand Ė zij zal er komen door de opzettelijke besmetting van de aarde door de Antichrist. Wanneer hij en zijn cohorten kwaadaardigheden toebrengen aan niets vermoedende mensen in vele naties, dan zal Ik terugslaan.

Terwijl het hard zal zijn om dat lijden te doorstaan, vrees niet, kinderen, want het zal kortstondig zijn. Mijn Liefde voor jullie allen is groot, maar Mijn gerechtigheid is snel en Mijn bestraffing zwaar.

Jullie mogen niet aanvaarden wat men jullie voorlegt. Wanneer jullie zien dat de man van vrede, de Antichrist, lofbetuigingen en bekroningen ontvangt voor zijn geweldige resultaten in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn Tussenkomst nabij is.

Jullie moeten altijd in vereniging blijven met Mijn Zoon, Jezus Christus, en bidden dat de sacramenten voor jullie beschikbaar zullen blijven door trouwe priesters en geestelijken tijdens de tijden van beproeving die voor jullie liggen.

Mijn Wil zal geschieden.

Niets kan of zal verhinderen dat het laatste Verbond vervuld wordt waarin Mijn Zoon in vrede zal heersen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste