873 - Moeder van Verlossing – Aanvaard geen verdraagzaamheid tegenover heidenen die de kerken van God overnemen
Dinsdag 6 augustus 2013, 19.37 u.

Mijn kind, je moet nooit luisteren naar hen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij zullen je afleiden van dit werk. Onthoud, deze missie zal meer dan gelijk welke andere aangevallen worden, omwille van de ernst ervan. De spot, de hoon en de kritiek zullen aanhouden tot op de laatste dag wanneer je de laatste boodschap zult ontvangen.

Het plan om deze boodschappen te schande te maken zal heviger worden en de haat zal toenemen, wees dus alstublieft voorbereid. Deze boodschappen kunnen door gelovigen, noch door ongelovigen genegeerd worden, want het Woord van God zal nooit onopgemerkt blijven. De haat tegen God in de wereld van vandaag heerst overal en zij die in deze tijden Zijn Woord verkondigen zullen lijden.

De waarheid werd altijd afgewezen sinds God in het begin Zijn profeten zond om Zijn kinderen te waarschuwen voor de gevaren van het heidendom. Heidendom is het tegengestelde van de waarheid – het Woord van God. Die arme zielen, die valse goden eren, vertoornen Mijn Vader zeer. Hij is een jaloerse God, want het was door Hem dat alle dingen begonnen. Hij is Almachtig. Hij is een liefhebbende God, maar Zijn toorn moet gevreesd worden wanneer heidenen hen die Hem liefhebben besmetten.

Wanneer Gods kinderen – zij die in Hem geloven en Hem aanbidden, door Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus – zich proberen te verenigen met alle zielen, alle religies, dan moeten zij zeer voorzichtig zijn. God wil dat al Zijn kinderen elkaar liefhebben, ongeacht ras, gezindte of natie. Wat Hij niet zal toestaan is dat Christenen heidenen in hun kerken opnemen. Als dat gebeurt, zullen de heidenen alle sporen van het Christendom uitvegen. Het is beledigend voor God om de waarheid - het Woord van God - aan te nemen en ruimte te laten voor leugens om het te bezoedelen.

Gods profeten waarschuwden de mensheid voor de gevaren die het omarmen van het heidendom meebrengen, omdat het tot totale verwoesting leidt. Wanneer dat gebeurt, zullen de naties die deze gruwel in hun kerken toelaten, weggevaagd worden, met weinig erbarmen.

Aanvaard geen verdraagzaamheid tegenover heidenen die de kerken van God overnemen. Jullie mogen nooit het grote Offer vergeten dat God gebracht heeft toen Hij Zijn enige Zoon zond om jullie verlossing te brengen. De dag dat jullie de praktijken aanvaarden van andere kerken, die niet van God zijn, of wanneer jullie eerbied betonen voor het heidendom, is de dag waarop jullie de waarheid de rug zullen toekeren.

Houd jullie ogen open en bid dat jullie kerken jullie niet zullen dwingen jullie trouw tegenover Jezus Christus op te geven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing