872 - Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht worden wreed te zijn,  onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven
Maandag 5 augustus 2013, 18.33 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. De bitterheid van Mijn doodsstrijd wordt echter verzacht door diegenen die Mij waarlijk beminnen en die reeds bezorgd zijn over de manier waarop Mijn Lichaam behandeld wordt.

Jullie moeten je nooit verplicht voelen om gelijk welke daden, handelingen of woorden te aanvaarden die tegen Mij gericht zijn. Indien jullie je ongemakkelijk voelen met hetgeen jullie binnen Mijn Kerk zien via diegenen die zweren dat zij met Mij in vereniging zijn, dan moeten jullie je hart volgen. Ik ben met jullie elke seconde van deze grote apostasie (geloofsafval) en wat betreft diegenen die Mijn hulp blijven inroepen, Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid, zodat jullie Mij trouw zullen blijven.

De tijd is nu bijna daar. De deuren van Mijn Kerk zullen weldra gesloten worden voor diegenen die zullen aandringen om trouw te blijven aan de traditionele gebruiken van het Christendom. Deze deuren zullen voor jullie gezicht worden dichtgesmeten wanneer jullie van Mij getuigenis afleggen. Jullie geloof zal belachelijk gemaakt worden, op de meest geslepen wijze, zodat wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, jullie zullen geacht worden wreed te zijn, onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven.

Wanneer jullie een gewijde dienaar van Mij zijn zullen jullie uitgescholden worden en jullie zullen je moeten verantwoorden voor jullie trouw aan Mij. Verzamel jullie nu allen. Ik vraag dat jullie Mij niet verloochenen. Ik zal jullie beschermen, zodat jullie Mij kunnen dienen. Ik zal jullie helpen jullie last te verlichten. Al de hemelse genaden zullen over jullie uitgestort worden.

Waarschuwing voor priesters:

Ik zal al diegenen onder jullie vellen die de valse kerk volgen - de kerk van het Beest – wanneer die aan jullie wordt aangeboden.  Volg deze nieuwe kerk en jullie zullen je ziel verkopen aan het Beest. In plaats van zielen te redden, in Mijn Naam, zullen jullie verantwoordelijk zijn door hen over te leveren aan de eeuwige hel.

Ik zeg jullie de waarheid nu, zodat jullie ruim de tijd krijgen om jullie op die dag voor te bereiden, want deze is niet meer veraf.

Jullie Jezus