870 - Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen zij al de beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen zeggen dat deze vermeldingen ouderwets zijn
Maandag 5 augustus 2013, 04.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, moge toch niemand geloven, tijdens de vervolging die Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten doorstaan, dat Mijn Kerk ooit kan sterven. Want dat is onmogelijk. Mijn Kerk- Mijn Mystiek Lichaam – heeft Eeuwig Leven.

Wanneer Mijn vijanden de sacramenten veranderen en nieuwe relieken, nieuwe kruisen en nieuwe praktijken invoeren – en dan zeggen dat Mijn Kerk blijft zoals ze altijd geweest is – dan liegen ze. Mijn Kerk kan nooit veranderen.

Er zullen in elk land vele argumenten naar voren gebracht worden met de bedoeling het sacrament van het huwelijk te ontwijden. Zij, de vijanden van God, willen dat Christenen het huwelijk tussen koppels van hetzelfde geslacht aanvaarden, maar dat mogen zij nooit aanvaarden, want dat beledigt Mijn Vader. Dat is in Zijn ogen niet aanvaardbaar. Wanneer zij het sacrament van het doopsel veranderen, zullen zij al de beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen zeggen dat deze vermeldingen ouderwets zijn en te angstaanjagend. Zij zullen zeggen dat het zonder betekenis is.

Dan zullen zij, beetje bij beetje, nieuwe versies van Mijn onderrichtingen invoeren. Jullie, jullie allen die in Mijn Kerk geloven, mogen Mij nooit verraden. Jullie mogen nooit enige vervanging aanvaarden voor de sacramenten zoals Ik die aan jullie gaf. Ik ben de Waarheid. Mijn Kerk vertegenwoordigt de waarheid. Maar jullie kunnen alleen aanspraak maken op lidmaatschap van Mijn Kerk indien jullie al Mijn onderrichtingen en Mijn sacramenten handhaven en erkennen dat Mijn dood op het kruis het grootste offer was om jullie verlossing te verzekeren.

Al wat afwijkt van de waarheid uit vrees heidenen te beledigen, is zeer gevaarlijk. Wanneer jullie de Leer van God ontkennen en een nieuwe, alternatieve kerk volgen, zullen jullie niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk op aarde. Wanneer jullie bezwaar maken tegen de nieuwe heidense praktijken die door de Valse Profeet zullen ingevoerd worden, zullen jullie als een ketter beschouwd worden. Zij zullen dan trachten jullie, in Mijn Naam, te excommuniceren. Indien jullie Mij trouw blijven en weigeren deel te hebben aan dit boosaardig bedrog, zullen jullie deel blijven uitmaken van Mijn Kerk.

De keuze mag pijnlijk zijn wanneer al deze dingen plaatsvinden, maar zij is zeer eenvoudig: jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij.

Jullie Jezus