869 - Mijn profetieŽn, die de (aan)komst van de antichrist openbaren, worden weldra werkelijkheid
Zondag 4 augustus 2013, 23.16 u.

Mijn geliefde dochter, Mijn profetieŽn, die de aankomst van de Antichrist openbaren, worden weldra werkelijkheid.

De dag voor jullie allen om jullie huizen en jullie gebruikelijke gebeden voor te bereiden, is nu aangebroken en allen die Mij volgen moeten bereid zijn offers te brengen, om Mij te helpen overal Gods kinderen de ogen te openen voor dit kwaad dat de wereld op zijn kop zal zetten.

Net zoals om het even welke profeet die veracht en als een lastpost behandeld wordt, zo zullen jullie, Mijn lieve volgelingen, gezien worden als een last wanneer jullie de waarheid bekend maken. Verwacht spot, hoon en verachting, waar je ook gaat. Mensen die jullie omringen zullen jullie intimideren, bekritiseren en iets aan te merken hebben, zelfs wanneer jullie niet eens met hen spreken over Mijn Woord. 

Elke gevallen engel en boze geest, die de aarde in deze tijd infiltreren, zullen via zwakke zielen, onmiddellijk tot jullie aangetrokken worden om jullie te ontmoedigen met betrekking tot dit werk.

Aanvaard deze smart in Mijn Naam, want wanneer jullie zo handelen, geven jullie grote eer aan God en het is ťťn van de grootste geschenken die jullie Mij kunnen geven. Ik gebruik dan die beproevingen van jullie om Satan te verslaan door zielen op te eisen, die bestemd zijn om de zijnen te worden.

Zeer weinigen begrijpen de goddelijke wetten van de Hemel en de rol van het kruis in jullie leven. Op een dag zullen al Gods kinderen begrijpen waarom deze wrede daden moeten verdragen worden. Ga verder met het verspreiden van de waarheid, negeer de haat die jullie tegenkomen en aanvaard geen leiding van hen die Mij verwerpen Ė nooit.

Jullie mars naar het Nieuw Paradijs zal moeilijk zijn. Maar met slechts een klein leger, kunnen jullie de hardheid overwinnen van de straffen die door de Antichrist over de hele wereld zullen gebracht worden. Het is jullie taak om anderen te waarschuwen voor de gevaren van het aanvaarden van de wetten van Satan als een surrogaat voor de wetten van God.

Alleen op bevel van Mijn Vader kan Ik allen met Mij meenemen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens, maar die hun trouw aan de Valse Profeet zullen geven, en met een volgzame aanvaarding vallen voor het aantrekkelijk optreden van de Antichrist.

Jullie Jezus