868 – God de Vader: zij die in het Boek van het Leven vermeld staan, zijn de eerste doelwitten van het beest
Zaterdag 3 augustus 2013, 13.17u.

Mijn liefste dochter, Ik roep de mensheid op vanuit het hoogste en heiligste Koninkrijk. Mijn arme kleine kinderen, hoe lijden jullie omwille van de zonde van Lucifer, maar jullie moeten weten dat Ik hem en al de gevallen engelen, door Mijn Almacht, van het aardoppervlak zal wegvegen. Die tijd is nabij, dus moeten jullie je voorbereiden.

Weet dat de gevallen engelen en demonen voor de meesten onder jullie onbekend en onzichtbaar zijn, maar zij wandelen onder jullie en verleiden jullie elke dag zodat jullie zouden vallen. Wanneer jullie in dat web van bedrog gevangen zijn, zullen jullie spoedig gewaarworden dat jullie niet meer in staat zijn om tot rust te komen of om echte vrede in jullie zielen te hebben. Ik verklaar dat diegenen die door de Valse Profeet op het verkeerde pad geraken zichzelf verloren en verward zullen voelen omdat zij het grote bedrog aanvaarden, waardoor zij gewillige slachtoffers zullen worden. Wanneer jullie je tegen Mij en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, keren, zal het jullie niet voorkomen dat dit het geval is.

Jullie zullen geloven dat de sacramenten dezelfde zijn, hoewel ze jullie anders zullen aangeboden worden. Zij zullen lege vaten worden en niet langer voor Mij aanvaardbaar zijn.

De wereld is van Mij, toch willen Mijn kinderen Mij niet, hun geliefde Vader, hun Schepper. Hun verstand werd geblokkeerd en de duivel heeft Mijn gave van intelligentie gebruikt om hen over te halen te geloven dat Ik onmogelijk kan bestaan. Zij die niet in Mij geloven hebben geen ware liefde, vreugde of vrede in hun leven. Noch zullen zij het Eeuwig Leven aanvaarden. In plaats daarvan zullen zij enkel de geneugten van het vlees zoeken, hoewel zij weten dat hun leven hier op aarde kort is.

Ik zal hen, zoals een Vader die elk van hen liefheeft, tot Mij trekken door de grote barmhartigheid van Mijn Zoon. Mijn macht is alomvattend en Satan, Mijn Lucifer, die zichzelf van Mijn heup wegsneed door zijn hoogmoed, zal Mij nooit overwinnen. Zij die hem volgen hebben daardoor dezelfde wig gedreven tussen zichzelf en Mij. Zij zullen door de tekens die Ik nu openbaar, weten dat er slechts één God is, één Schepper, één Paradijs. Al de paradijzen waarover hen verteld werd door de valse profeten in de wereld, die Mijn kinderen van Mij wegleiden, bestaan niet en kunnen nooit bestaan. Ik Ben al wat er is. Ik heb alles geschapen. Ik zal alles beëindigen. Alles moet geschieden volgens Mijn Heilige Wil. Bestrijd Mijn Wil en jullie zullen tot niets verworden. Aanvaard Mijn Wil en jullie zullen Mijn kind blijven.

Jullie die in Mij geloven, jullie mogen Mijn Zoon, Jezus Christus, nooit verwerpen. Ik kwam in de wereld door Mijn Zoon om jullie opnieuw in Mijn barmhartigheid te brengen, maar jullie wezen Hem af. Jullie doodden Hem, maar toch hebben jullie nooit Mijn Liefde voor jullie gedood. Dat is de reden waarom Ik Zijn kruisiging toestond om jullie verlossing te brengen. Mijn Zoons dood op het kruis, dat werd jullie weg tot redding. Zijn dood was niet wat het leek – een mislukking in de ogen van de duivel. Het was dat groot lijden, doorstaan met de grootste nederigheid, dat Satan overwon. En het was omwille van Mijn Zoons dood op het kruis, dat Satans macht over de mensheid mislukte. Hoewel hij niet al Mijn kinderen kan meenemen in de afgrond, toch zullen velen nog door zijn leugens verleid worden. Dat is de reden waarom jullie moeten strijden, kinderen, niet alleen voor jullie eigen zielen. Indien jullie Mij beminnen, zullen jullie Mijn Zoon beminnen. Indien jullie Mijn Zoon beminnen, dan moeten jullie Hem helpen om alle zondaars te redden.

Ik roep jullie om jullie te zeggen dat wanneer Ik zielen oproep, vooral diegenen die Mij niet kennen, alsook die Mij wel kennen maar die  weigeren Mijn geboden aan te nemen, dat zij alleen de tijd hebben om zichzelf van de eeuwige foltering te redden.

Diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens zijn het eerste doelwit van het Beest. Vele van die zielen zijn volgelingen van Mijn Zoon en trouw aan de Kerk. Zij zullen zich tegen Mijn Zoon keren door nieuwe wetten te aanvaarden, die niet van Mijn Zoon komen, welke zij zullen gedwongen worden die als een nieuwe religie te slikken. Die nieuwe religie werd vele jaren geleden zorgvuldig gepland. Zij volgt satanische rituelen, maar velen zullen dit niet begrijpen. Wanneer jullie die rituelen omarmen, zullen jullie macht geven aan Satan. Wanneer jullie hem die macht geven, zullen jullie veel gebed nodig hebben, want hij zal jullie verslinden naar lichaam en ziel.  

Mijn kinderen, Ik kom nu tussenbeide door de bestraffingen op aarde. De arme zielen die hun leven door deze kastijdingen verliezen, helpen om diegenen onder jullie te redden die voor Mij verloren zijn.

Wanneer jullie je beangstigd voelen door het kwaad van Satan en zijn invloed in jullie leven, onthoud dan dat Ik zijn vertegenwoordigers op aarde zal vernietigen. Ik zal jullie lijden verkorten, omdat Ik zielen wens te redden. Indien Ik zou toestaan dat dit kwaad voortduurt, zou Ik niet al die zielen kunnen redden die opgetekend staan in het Boek des Levens.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste