867 - Moeder van de Verlossing: Weldra zal jullie gevraagd worden in plaats van de Heilige Eucharistie een vervangmiddel uit te delen, die niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn.

Vrijdag 2 augustus 2013, 15.10 u.

Mijn kind, in deze tijd sta Ik voor Mijn Zoon en val plat ter aarde aan Zijn voeten in grote droefheid. Net zoals Ik toen aan de voet van Zijn kruis getuige moest zijn van Zijn doodsstrijd, gedurende Zijn verschrikkelijke kruisiging, zo moet Ik nu eens te meer Zijn pijn verdragen.

De kruisiging van Mijn Zoon vindt opnieuw plaats terwijl Zijn Lichaam, Zijn Mystiek Lichaam, dat Zijn Kerk op aarde is, de geseling moet doorstaan door de Zijnen. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, het verscheuren, Het wreed bespotten en het ontheiligen, alvorens zij het terzijde werpen. De Kerk van Mijn Zoon zal nu gegeseld worden, wat de eerste fase zal zijn van Zijn kruisiging op aarde in deze tijd. Zij zullen Zijn Lichaam nemen – onder vorm van de Heilige Eucharistie – en Hem beledigen zowel als vernederen. Veel tekens zullen hiervan gezien worden, omdat elk oneerbiedig en onoprecht gebaar zal gemaakt worden met de bedoeling Hem te vervloeken. Nadat zij Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen zij ze vervolgens weggooien en spoedig zal het zeer moeilijk zijn om ze te ontvangen. Dat is slechts een van de vele plannen die onderweg zijn om Mijn Zoons Tegenwoordigheid in de H.Mis teniet te doen.

Velen zullen deze boosaardige handelingen zien en weten dat zij beledigend zijn voor Mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. Voor deze arme priesters, die omwille van deze ontheiliging zullen lijden, moeten jullie Mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen die pijnen te verdragen. Jullie mogen nooit ofte nimmer met de Heilige Eucharistie knoeien, want ze is jullie enige voedsel tot redding. Zonder, zullen jullie verhongeren. Ze moet altijd beschikbaar gemaakt worden voor elk van Gods kinderen. Jullie mogen nooit aanvaarden dat enig ander soort brood het Brood des Levens vervangt.

Weldra zal jullie gevraagd worden een vervangmiddel voor de Heilige Eucharistie uit te delen, die niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan de gave van de Heilige Eucharistie, zelfs wanneer jullie gezegd wordt dat ze niet langer essentieel – niet langer aanvaardbaar is in de nieuwe wereldreligie.

Jullie Moeder in Christus

Moeder van Verlossing