866 – Het kwaad in de wereld vandaag heeft een omvang bereikt die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach.
Donderdag 1 augustus 2013, 15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe smacht Ik ernaar jullie allen, Mijn geliefde volgelingen, te omhelzen en jullie op te nemen in Mijn toevluchtsoord van vrede en veiligheid. Hoe verlang Ik ernaar jullie allen mee te nemen en jullie te verbergen voor het kwaad dat beraamd wordt tegen alle Christenen.

Het kwaad in de wereld vandaag heeft een omvang bereikt die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach en het gelijkt op een onzichtbaar net dat de aarde bedekt. Het is zo dodelijk dat slechts zeer weinigen werkelijk het niveau van raffinement begrijpen dat erin vervat zit. Maar wees ervan bewust dat dit plan - waarvan de details aan de wereld zullen bekend gemaakt worden door diegenen die beweren dat zij Mijn kerken op aarde vertegenwoordigen – aan jullie zal voorgelegd worden en men zal verwachten dat jullie het aanvaarden. Dan zal men jullie vragen het te slikken en men zal jullie geen keuze laten. Wat men jullie zal vragen om te doen, achter al die knoeierij, is om Mij, Jezus Christus, te verloochenen.

Ik waarschuw de wereld dat wanneer jullie trachten om Mijn Goddelijkheid te verwerpen, jullie en allen die betrokken zijn bij deze slinkse intrige, dat jullie gemerkt zullen zijn als vijand van God. Wanneer jullie partij kiezen voor godslasterlijke wetten, dan zijn jullie schuldig aan zonden tegen God.

Ik zal voortgaan jullie te waarschuwen, jullie ogen te openen voor de waarheid, maar Ik kan jullie niet dwingen om Mij trouw te blijven. Ik kan jullie niet dwingen om van Mij te houden. Jullie vrije wil behoort jullie toe, maar indien jullie omkeren en Mij vragen jullie te begeleiden, dan zal Ik jullie ogen openen voor de waarheid. Wanneer jullie de waarheid aanvaarden zal Ik jullie redden.

Mijn arme volgelingen, weet dat wanneer de wereld zich tegen God zal keren, dat de almachtige kracht van Mijn Vader zal tussenbeide  komen en Zijn vijanden één voor een zal vernietigen.

Jullie Jezus