865 – Zij zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden.
Woensdag 31 juli 2013,18.56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, denk er altijd aan hoe de duivel tewerk gaat. Hij is zeer voorzichtig om zichzelf niet kenbaar te maken. Daarom mengt hij waarheid en leugen dooreen om verwarring te scheppen. Dat is zijn favoriete manier om de zielen te bedriegen. Nooit zou hij de waarheid vertellen door anderen toe te staan hem te zien zoals hij werkelijk is, maar omdat hij hoogmoedig is, zullen zijn arrogantie en zijn haat voor Mij altijd doorsijpelen. Zij die hun ogen open houden zullen onmiddellijk de beledigingen herkennen die Mij in het gezicht en voor Mijn altaren geworpen worden.

Vergeet niet dat Satan hoogmoedig is, arrogant, vol eigendunk en zeer, zeer listig. Wanneer hij in zielen aanwezig is, dan is hij vol vertrouwen dat voortspruit uit trots en arrogantie en een geloof dat hij boven God staat. Hij zal altijd tekens geven die God beledigen, maar alleen diegenen die weten naar wat zij moeten kijken, zullen die ook zien. Zij die Satan eren en die veel van hun tijd besteden in groepen die rituelen organiseren om hem hulde te brengen, zullen verrukt zijn bij het zien van die tekens. Allen die hun ziel aan Satan verkocht hebben zullen door dergelijke tekens met elkaar communiceren als een aanmatigend en uitdagend gebaar tegen Mij, Jezus Christus.

Zij die jullie - in Mijn Naam – bedriegen, zullen Mijn volgelingen overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden. Allen zullen gevraagd worden om nieuwe praktijken goed te keuren die twee zaken beogen. De eerste is om Mijn aanwezigheid in de Heilige Eucharistie uit te schakelen. De tweede is om zonden goed te keuren door mensen aan te moedigen om waardering te tonen voor de mensenrechten van diegenen die niet in Jezus Christus geloven.

Dat referendum zal vervalst worden en leugens zullen als de waarheid voorgesteld worden. Wanneer de nieuwe een-wereldreligie ingevoerd wordt zal Mijn Kerk op aarde  - de ware Kerk – ondergronds gaan om Mij te eren.

Ik ben het doel van het Beest. Ik ben het die hij wenst te schaden. Hij weet dat hij Mij niet kan vernietigen maar in plaats daarvan zal hij trachten om het menselijk ras te vernietigen dat hij elke seconde vervloekt. Zijn dienaren zullen niet stoppen bij alleen maar het beledigen van Mijn Tegenwoordigheid in de tabernakels van de wereld. Zij zullen niet tevreden zijn met alleen de sacramenten te vernietigen, zodat zij godslasterlijk tegen Mij kunnen tekeer gaan. Zij zullen slechts gelukkig zijn wanneer zij zielen kunnen stelen door de grootste godslastering van alle tot stand te brengen. Dat gebeurt wanneer zij Mijn Eerste Komst nabootsen door de indruk te wekken dat Johannes de Doper gezonden is geworden. De man die zal zeggen dat hij de profeet is van de Heer, zal liegen en grote verbazing verwekken wanneer hij verklaart dat de Antichrist Mij, Jezus Christus, is.

De Antichrist zal, door de macht van Satan, er aanspraak op maken dat hij Mij is, Jezus Christus. Wee de zielen die hem in hun armen verwelkomen, want zij zullen machteloos staan tegenover hem. Laat die twee jullie meezuigen in hun leegte van leugens en jullie zullen zo ver van Mij verwijderd zijn dat jullie alleen door de tussenkomst van Mijn Vader in Mijn grote barmhartigheid kunnen gebracht worden.

Weet dat gelijk wie in de toekomst opduikt en beweert dat hij Mij is, Jezus Christus, een leugenaar is. Ik kom geen tweede keer in het vlees (als mens). Satan kan de volgende woorden niet tot uiten:

“Jezus Christus, die in het vlees kwam”.

Wat de Antichrist door de mond van het Beest zal zeggen, zal als volgt luiden: “Ik ben Jezus Christus, Ik ben nu in het vlees gekomen om jullie te verlossen”

Wanneer dat gebeurt zal Mijn goddelijke tussenkomst snel plaatsvinden, maar tegen dan zullen de Valse Profeet en de Antichrist vele zielen gestolen hebben.

Bid, bid, bid dat al diegenen die zeggen dat zij Mij toebehoren ook van Mij blijven.

Bid dat jullie allen de kracht en de moed zullen hebben om Mijn kruis te dragen tijdens de grootste vervolging in deze tijd van Mijn Lichaam – Mijn Mystiek Lichaam – Mijn Kerk op aarde.

Jullie Jezus