864 - Moeder van Verlossing - Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken
Woensdag 31 juli 2013, 18.31 u.

Mijn kind, wanneer jullie Mijn Zoon, Jezus Christus beminnen, zal het al diegenen die Hem oprecht beminnen samenbrengen. Wanneer zij die Mijn Zoon beminnen het moeilijk hebben anderen te beminnen, moeten zij Mij aanroepen, de Moeder van Verlossing, om hun harten te openen.

De Liefde van Mijn Zoon is zo machtig, dat zij zich met de kracht van de Heilige Geest, zeer vlug kan verspreiden van de ene kant van de wereld tot in alle delen. Wanneer Mijn Zoons heilig Woord door deze missie, aan al Gods kinderen gegeven wordt, zal het doorheen de harten van nederige zielen trekken, die de Verlosser herkennen wanneer Hij spreekt. De Liefde die uitstraalt van Zijn Woord, dat jullie in deze tijd van de geschiedenis van de mensheid gegeven wordt, zal miljoenen zielen verenigen, ogenblikkelijk, alsof jullie elkaar al heel jullie leven gekend hebben. Het is zo machtig, dat het zich vlug door de kracht van de spraak, in alle talen van natie tot natie verspreidt. Daardoor weten jullie dat deze Woorden, doorheen deze boodschappen, van Mijn Zoon komen.

Net zoals het heilig Woord van God zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken. De haat die voortkomt wanneer het Woord van God zielen verteert, is op zijn ergst.  Wanneer deze boodschappen zulke haat en boosaardige handelingen opwekken, door hen die zichzelf ware leerlingen van Mijn Zoon noemen, weet dan dat het de duivel is die dit teweegbrengt. Mijn arme zielen, Mijn arme verwarde kinderen, jullie moeten je nooit afkeren wanneer jullie onzeker zijn van Mijn Zoons Woorden. Jullie moeten je geest open houden en trouw blijven aan wat Hij jullie leerde. Oordeel niemand in Zijn Naam. Heb elkaar lief. Als jullie niet geloven dat God Zijn laatste profeet gezonden heeft, dan is dat niet erg. Vergeet niettemin jullie verplichting niet – door jullie plichten tegenover Mijn Zoon te volbrengen, door nauwgezet vast te houden aan Zijn Leer.

Jullie moeten nooit aanvaarden dat Hij om het even welke nieuwe leer zou zegenen, die Hij niet aan de wereld gegeven heeft toen Hij op de aarde rondging. Hij zou nooit iets goedkeuren dat Zijn dood op het kruis vervangt op de altaren van de wereld.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing