863 - Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het Kruis waarop Ik gekruisigd werd
Dinsdag 30 juli 2013, 20.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van hen die Mij liefhebben en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die Mij nooit zullen verlaten, zijn als honing, zoet in Mijn mond, rustgevend voor Mijn Lichaam en verheffend voor Mijn Geest.

Velen zullen de onwaarheden volgen, omdat zij bang zullen zijn om op te staan en het Woord van God koppig te verdedigen.  Eerst zullen zij verward zijn, door de nieuwe praktijken, nieuwe symbolen, nieuwe gewaden, nieuwe afmetingen voor altaren en nieuwe kruisen. Vervolgens zullen zij al deze nieuwe dingen aanvaarden, als tekenen van de tijd. Deze nieuwe, moderne, zogenaamde verenigde benadering om God te eren, zal dan door deze arme zielen met enthousiasme onthaald worden. Maar de Mijnen zullen trouw blijven aan Mijn Woord, voor eeuwig. Zij zijn de ruggengraat van Mijn Kerk op aarde en zij zullen nooit breken.

Het is Mijn verlangen dat jullie, Mijn trouwe Christenen - van alle gezindten- jullie  verzamelen om de demonen te bestrijden, die uit de hel zijn losgelaten en die onder jullie rondzwerven. Verontschuldig jullie nooit voor het feit Mij te beminnen. Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het kruis waarop Ik gekruisigd werd. Wanneer Ik ontbreek, of niet vermeld wordt, dan zullen jullie weten dat de besmetting, die door Mijn vijanden werd  bedacht, zich doorheen deze kerken heeft verspreid. Indien jullie hun satanische rituelen en symbolen aannemen, zullen jullie jezelf blootstellen aan het kwaad.

Blijf Mij trouw. Houd jullie dagelijkse gebeden eenvoudig. Houd wijwater en Mijn kruis in jullie huizen. Bescherm elkaar. Blijf gehoorzaam aan die gewijde dienaren van Mij, die Mij vurig trouw zullen blijven en die weigeren Mij te verraden. Breng vervolgens de rest van jullie tijd door met het bidden voor de zielen van atheïsten, van hen die geloven in heidense goden en van hen die blindweg de vijanden van Mijn Kerk zullen volgen tot in de wildernis.

Blijf in innige vereniging met Mij en vraag Mij elke dag om sterkte. Ik zal aan jullie zijde staan gedurende deze komende bittere beproevingen en Ik zal hen die Mij opzoeken nooit in de steek laten. 

Jullie Jezus