862 - Moeder van Verlossing – Jullie moeten vasthouden aan de traditionele Kruisbeelden, want weldra zullen ze verdwijnen
Maandag 29 juli 2013, 19.05 u.

Mijn kinderen, onthoud altijd, dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal het rijk van de duivel tot een abrupt einde komen.

Mijn sluier van bescherming bedekt allen die Mijn hulp inroepen gedurende deze moeilijke tijden. Onthoud, dat net zoals Ik Mijn Zoon kwijt was, toen Hij twaalf jaar oud was, Ik Hem weervond in de Tempel. Bid, Mijn kinderen, en ga binnen in jullie kerken, om de offers aan te bieden die nodig zijn om te vragen om volharding tijdens deze verschrikkelijke geestelijke strijd om zielen.

Mijn Zoon heeft zoveel geleden door Zijn dood op het kruis, maar dat was slechts één last. Het grootste lijden dat Hij vandaag ondergaat is voor diegenen die reeds voor Hem verloren zijn. En nu, terwijl de geest van het kwaad poogt om al diegenen die Hem beminnen van Hem weg te trekken, schroeit Zijn pijn door Hem heen als een zwaard dat Hem in tweeën snijdt.

Offerzielen zullen nu de grootste pijn lijden, nu de vervolging tegen Gods kinderen toeneemt. Door het kruis van Mijn Zoon zijn jullie gered. Door Zijn kruis zullen jullie het kwaad bevechten en Zijn kruis, indien gezegend, zal jullie beschermen. Maar indien dit kruis verandert of er afwijkend uitziet, is dat een bespotting van Mijn Zoons dood om zondaars te redden. Jullie moeten vasthouden aan traditionele kruisbeelden want weldra zullen ze verdwijnen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing