861 - Het merkteken van het beest zal de dood meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een verschrikkelijke ziekte
Maandag 29 juli 2013, 11.23 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Naam wordt zelden vernoemd in dezelfde ademtocht, zoals bij diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen en lasterlijke uitspraken schreeuwen tegen God. Mijn dood op het kruis zal niet alleen verworpen worden en er zal niet over gesproken worden, maar de beelden van demonen zullen gebruikt worden als vervangmiddel voor Mijn Lichaam op het kruis. Als Ik het niet ben die zij op het kruis gedood hebben, wie is het dan wel? Wie zijn zij, die Mijn Woord aan de wereld verkondigen, maar die godslasteringen uiten die uit hun mond stromen?

Pas op voor de wonderen die de mannen in het wit gekleed zullen beweren te verrichten, alsof zij gemaakt zijn van Mijn Vlees en gezegend met Mijn Geest. Wanneer jullie wonderbaarlijke en schijnbaar miraculeuze gebeurtenissen zien plaatsvinden, weet dan dat daarvan geen sprake is.

Men zal jullie zeggen dat er wonderen tot stand gebracht zijn door de hand van de Valse Profeet. Men zal dan van jullie verwachten dat jullie grote eerbied tonen en aanvankelijk zal jullie gezegd worden dat hij een levende heilige is. Hij zal vereerd worden, bemind en bewonderd en allen zullen zeggen dat hij door God begunstigd wordt. Met de tijd zullen zij geloven, dat deze wonderen plaatsvinden om Mijn Tweede Komst in te luiden.

Dan zal het Beest verschijnen. En het zal eer betuigen aan de Valse Profeet. En de wereld zal betrokken worden in een vreselijke verwarring. Zij zullen in de val lopen. Aan de ene kant zal de Valse Profeet alle religies in de wereld controleren en op rooftocht gaan naar de liefde van hen die de waarheid kennen. Zij die de waarheid kennen, zullen Mij niet verwerpen, want hun behoort het Koninkrijk van God. De Antichrist zal de Valse Profeet grote eer bewijzen. Maar omdat zijn rol van politieke aard zal zijn, zal hun verbintenis vele mensen verenigen die dit verbond zullen toejuichen.  

Deze gebeurtenissen zullen weldra duidelijk worden. Zij die proberen om jullie met hen mee te sleuren in een vals geloof, niet van God, zullen zeer overtuigend zijn.  Zij zullen nooit hun ware bedoeling bekend maken, totdat zij geloven dat zij deze strijd aan het winnen zijn. Maar dan zullen zij velen vernietigen, die het merkteken van het Beest weigeren te aanvaarden. Zij zullen beweren dat dit een teken zal zijn van ware wereldvrede, liefde en eenheid, maar verborgen in zijn verachtelijke kern zullen de letters 666 staan, het teken van het Beest.

Net zoals heilige medailles hemelse bescherming bieden met macht van God, zo zal het merkteken van het Beest de dood meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een verschrikkelijke ziekte. Zij die het weigeren zullen zich moeten verbergen en voorbereiden. Ik weet dat dit beangstigend is, maar het is waar. Ik zal tussenbeide komen met de hulp van jullie gebeden om een einde te maken aan de vervolging.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, die de waarheid kennen, worden voorbereid om diegenen te helpen die het moeilijk zullen hebben met deze kennis. Tegen de tijd dat dit gebeurt, zal Mijn restleger een kracht zijn waarmee rekening moet gehouden worden. Hun sterkte zal liggen in hun vermogen diegenen te redden die lijden door deze duivelse daad van wraak op Gods kinderen.

Jullie Jezus