860 - Wat de andere onwetenden betreft, die blindelings het beest en de valse profeet zullen volgen, zij zullen in een meedogenloze verbintenis vastzitten
Zondag 28 juli 2013, 21.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nooit twijfelen aan Mijn Woord. Jullie moeten, wanneer jullie Mij werkelijk vertrouwen, doen wat Ik van jullie verlang, zodat Ik de wereld in deze tijd kan verlichten en voorbereiden op het nieuwe begin.

Veel van wat er met Mijn Kerk gebeurt, werd voorzegd, maar jullie moeten aanvaarden dat Mijn Vader deze gruwelen toestaat met een reden. Dit is het definitieve einde van het rijk van Satan. Hij heeft een beest, in zijn naam, doen opstaan, en deze Antichrist is de geest van Satan zelf. Hij en zijn aanhangers hebben zeer weinig tijd gekregen in de grote strijd om zielen.

Satans wraak bestaat erin om zoveel mogelijk zielen te stelen als hij kan, alvorens hij geketend en in de afgrond geworpen wordt. Zij die tot zijn trawanten behoren, die de slang verafgoden, volgen zijn instructies alleen omwille van de macht die zij naar zijn zeggen zullen bekomen, indien zij hem helpen zijn duivels plan uit te voeren.  Hoe zullen deze arme zielen voor eeuwig lijden en hoe zullen zij schreeuwen om Mijn barmhartigheid wanneer het afschuwelijke besef van hun lot duidelijk wordt.

Wat de andere onwetenden betreft, die blindelings het Beest en de Valse Profeet volgen, zij zullen in een meedogenloze verbintenis gevangen zitten, waaruit zij niet bij machte zullen zijn te ontsnappen.  Zij verkeren in wanhopige nood aan jullie hulp. Jullie moeten vurig bidden om hun zielen te bevrijden en terug tot Mij te brengen. In de buitenwereld zullen zij in het begin niet veel zien om hen te alarmeren. De oorlogen in het Midden- Oosten en de daaropvolgende vrede zal met gejuich begroet worden.

De man van vrede zal vele bekroningen ontvangen als erkenning voor zijn humanitaire werken. Men zal de Valse Profeet de kerken van de wereld zien verenigen en, bij elke gelegenheid, al de eigenschappen zien tentoonspreiden, die jullie aan een heilige toeschrijven.

Alles zal goed gaan, totdat deze twee van richting veranderen en duchtig al diegenen neerslaan die zich verzetten tegen hun plan om de wereld onder controle te krijgen. Zij zullen Mijn Kerk op aarde vervlechten in het broeinest van het Beest tot dat duisternis de aarde bedekt.

Allen zullen een zekere onrust voelen. Jullie zullen allen het kwaad voelen, wanneer Satan, door de Antichrist alles onder controle heeft. Maar dan, juist wanneer alles hopeloos lijkt te zijn, zal Ik neerdalen, door Mijn grote barmhartigheid, om allen te omhullen en de wereld het bewijs te leveren van de waarheid.

Mijn barmhartigheid is zo groot, dat Ik de donkerste zielen zal verlichten en zij zullen tot Mij komen met opluchting in hun hart. In die fase zullen al hun twijfels uit hun ziel verdreven worden door de kracht van de Heilige Geest. Spoedig daarna, wanneer Gods kinderen de waarheid kennen, zal de laatste bazuin weerklinken en de aarde zal vernieuwd worden. Alle kwaad zal verdwijnen. De zon zal jullie allen met overvloedig licht vervullen en het Nieuw Paradijs zal met grote liefde aan een ieder van jullie overhandigd worden als het grootste geschenk dat jullie zich ooit konden inbeelden.

Al wat jullie moeten doen is geloven in de waarheid die Ik openbaar, zodat jullie de valstrikken kunnen vermijden die gelegd worden om jullie zielen te stelen. Diegenen onder jullie die kunnen zien, die Mij vertrouwen, die beroep doen op Mij, zullen Mij helpen de zielen te redden van hen die kunnen zien, maar die de waarheid weigeren te zien.

Jullie Jezus