858 - Hoewel ze vrees zullen veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding
Donderdag 25 juli 2013, 20.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader is nu in de wereld tussenbeide gekomen, als bestraffing voor de zonden van de mens. De zonden zijn in de wereld toegenomen omdat de mens het verschil tussen goed en kwaad niet langer kent. Jullie kunnen de toorn van Mijn Vaders gramschap niet ontvluchten, wanneer jullie landen door hun wetten het kwaad van de zonden goedkeuren.

Deze bestraffingen zullen snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel zij vrees  zullen veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding. De mens is halsstarrig. Hij weigert hulp wanneer die door God geboden wordt. De mensheid heeft ervoor gekozen God te verwerpen en ieder van jullie heeft geleden omwille van de ongelovigen onder jullie.

Mijn hemelse oproep dient in de eerste plaats om alle zielen te redden, maar ook omdat Ik jullie kan helpen de straffen te verzachten die op het menselijk ras zullen neerkomen. Hoe groot is Mijn barmhartigheid. Hoe groot is Mijn geduld, maar zij die Mijn Leer verwerpen en zichzelf van Mijn Vader, hun Schepper, afsluiten, zullen weldra de gevolgen kennen.

Ik richt een oproep tot alle religies en smeek jullie om te bidden om erbarmen, of jullie nu al dan niet deze boodschappen aanvaarden. De gebeden zijn nodig om de rampen die reeds begonnen zijn, af te zwakken. Bid, bid, bid, voor jullie leven en voor de redding van jullie ziel.

Jullie Jezus