857 - Moeder van Verlossing: net alsof er een wonder gebeurd is, zal de valse profeet uit de dood lijken te verrijzen
Donderdag 25 juli 2013, 18.52 u.

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die zij zullen moeten verduren, wanneer Mijn Zoons Kerk in de wildernis van de woestijn zal gejaagd worden.

Ik ben de Vrouw uit het Boek Openbaring, bekleed met de zon, die het Kind ter wereld bracht. Het Kind is Jezus. Het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde.  Mijn Zoons Kerk werd gestolen en weldra zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. Die verlatenheid zal de harten in tweeŽn scheuren van hen die de Leer van Mijn Zoon volgen. Zij die nergens meer heen zullen kunnen, zullen verjaagd worden uit de gebouwen die tot op heden de Heilige Eucharistie geherbergd hebben. Maar terwijl zij buiten geworpen zullen zijn, met vertoon van weinig medeleven, zullen zij vervuld worden met de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat zij begeleid zullen worden en het restleger vurig zullen leiden, dat gevormd is door al diegenen die God trouw blijven.

Anderen, blind voor de waarheid, zullen de Valse Profeet volgen in wanorde. Hun harten zullen misleid worden, en weldra, wanneer de Valse Profeet op de drempel van de dood lijkt te zijn, zullen zij huilen. Maar dan, net alsof er een wonder gebeurd is, zal de Valse Profeet uit de dood lijken te verrijzen. Zij zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, bovennatuurlijke machten van de Hemel en zij zullen plat ter aarde vallen in aanbidding voor hem. Hij zal geliefd en aanbeden worden door hen die niet kunnen zien.

Weldra zal de Antichrist verschijnen en zijn opgang naar roem zal starten in Jeruzalem. Eens hij in het openbaar verschijnt, zal alles in Mijn Zoons Kerk vlug veranderen. De nieuwe regels zullen hun intrede doen. Nieuwe relieken, veranderingen in de kleding van de priesters en vele nieuwe regelingen zullen opgelegd worden. In het begin zullen mensen zeggen dat al die veranderingen voortkomen uit de nood om nederig te zijn. En terwijl deze gruwelen hun intrede doen in de christelijk kerken, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar maken tegen deze satanische rituelen en jullie zullen als ketters beschouwd worden en onruststokers.

Vele kardinalen, bisschoppen, priesters, nonnen en gewone mensen zullen geŽxcommuniceerd worden, wanneer zij de nieuwe regels niet volgen of de Valse Profeet niet aanbidden. Op dat punt gekomen moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken die opgezet zullen zijn, zodat jullie Mijn Zoon, Jezus Christus, in vrede kunnen vereren. Priesters moeten de sacramenten blijven toedienen en Mijn kinderen voorzien van de Allerheiligste Eucharistie.

Jullie moeten nooit toegeven aan het bedrog, waaraan jullie gevraagd zal worden deel te nemen. Zij die dat wel doen zullen hun ziel verliezen aan de duivel.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing