856 - Ik openbaar de geheimen die opgetekend staan in het Boek Openbaring en zij zullen niet aangenaam zijn
Dinsdag 23 juli 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie zullen moeten doorstaan, komen er omdat Ik de geheimen openbaar die opgetekend staan in het Boek der Openbaring en zij zullen niet aangenaam zijn. De waarheid kan zo verontrustend zijn en velen van streek maken. De waarheid zal tranen van verbijstering veroorzaken, tranen van verdriet en groot leed.

Leugens daarentegen, kunnen jullie in slaap wiegen in een soort van valse veiligheid. Zelfs wanneer leugens die jullie worden voorgehouden, ingekapseld in een liefdevolle taal en prachtige  gebaren, toch niet juist aanvoelen in jullie hart, kunnen zij voor de mens veel gemakkelijker zijn om te geloven dan de waarheid.

Wanneer mensen gezegd wordt dat zij besmet zijn met een terminale ziekte, dan hebben zij twee keuzes. Zij kunnen de waarheid aanvaarden, hun ziel voorbereiden, tijd doorbrengen in hechte nabijheid met hun familie, Mijn vergeving zoeken en vervolgens wachten op de dag. Wanneer zij dit doen, hoewel het vreesaanjagend kan zijn, zullen zij – omdat zij de waarheid aanvaard hebben – de ware vrede van de ziel vinden. Deze zielen zullen niets van Mij te vrezen hebben. Maar indien zij anderzijds de waarheid verwerpen en geloven in magische medicijnen en valse goden, waarvan zij denken dat die gebruikt kunnen worden om hen op miraculeuze wijze te genezen, zullen zij zeer ontgoocheld worden. Deze zielen, zo verblind door zogenaamd positieve gedachten, geloven dat indien zij willen dat zijzelf beter zijn, dat dan alles goed zal verlopen. Wat zij niet begrijpen is dat zij Mij, Jezus, moeten aanroepen, indien zij wensen genezen te worden. Ik zal hun gebeden verhoren, maar enkel indien hun verzoek het welzijn van hun ziel dient. Deze zielen die de waarheid omtrent hun ziekte weigeren te aanvaarden en die zich niet tot Mij keren, zullen verloren zijn. Zij zullen de tijd verspild hebben die hun op aarde verleend werd om ervoor te zorgen dat hun huis in orde is. 

Hetzelfde geldt voor Mijn Woord, de waarheid die jullie hier en nu gegeven wordt. Ik gaf de wereld de waarheid gedurende Mijn verblijf op aarde en Ik werd verworpen. Velen zijn Mij wel gevolgd, maar de waarheid die hun toen gegeven werd, zal nu uitgedaagd worden door de vijanden van God en zij zullen ten prooi vallen aan bedrog. Spoedig zullen zij de waarheid verwerpen en niet in staat zijn Mijn Waarschuwing te aanvaarden, die de wereld in deze tijd gegeven wordt.

Ik roep jullie nu op, niet om jullie een nieuwe Leer te openbaren, want dat is niet nodig. Jullie hebben de Waarheid ontvangen, maar nu kom Ik tussenbeide om jullie de waarheid in herinnering te brengen.  Ik kom ook om jullie te waarschuwen voor de boosaardige wreedheden die jullie zullen aangedaan worden omwillen van jullie liefde voor Mij.

Keer jullie rug niet naar Mij, Jezus Christus, terwijl Ik alleen maar de hand uitstrek om jullie in deze tijd te beschermen. Ik wil jullie niet van Mij vervreemden, maar Ik zal jullie aan de waarheid blijven herinneren, telkens en telkens weer. Wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie ziel verontrust wordt, als gevolg van de nieuwe regels die jullie worden aangeboden door diegenen die beweren dat zij Mij toebehoren, dan moeten jullie Mij aanroepen door dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (116) - Red mij van het kwaad van de leugens

Lieve Jezus, help mij.

Ik verdrink in tranen van verdriet.

Mijn hart is verward.

Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.

Alstublieft, vul mij met Uw Heilige Geest,

zodat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.

Help mij, lieve Jezus, altijd trouw te blijven aan Uw Woord, dat Petrus aan de wereld gaf,

en nooit af te wijken van wat U ons leerde noch ooit Uw dood op het kruis te ontkennen.

Jezus, U bent de weg.

Toon mij de weg.

Houd mij vast en draag mij op Uw weg van grote barmhartigheid. Amen.

Jullie Jezus