855 - Moeder van Verlossing – Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het
Maandag 22 juli 2013, 20.17 u.

Mijn kind, het bedrog waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat alleen zij die zich overgeven aan God en al hun vertrouwen stellen in Mijn Zoon, in staat zullen zijn de beproevingen  die op til zijn te verduren.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het voor personen binnen de Katholieke Kerk.

Het laatste geheim van Fatima blijft Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een gedeelte ervan is jullie op 26 januari 2012 geopenbaard worden. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen.

De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen die van binnenuit de controle hebben – hebben het grootste bedrog opgezet. Zij hebben een man verkozen die niet van God is, terwijl de Heilige Vader, aan wie de kroon van Petrus  werd verleend, omzichtig verwijderd werd.

De details, die Ik bekend maakte, zijn dat er twee mannen de kroon van Petrus zouden dragen in de eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om hem in diskrediet te brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De andere die verkozen werd zal de verwoesting aanrichten, niet alleen van de Katholieke Kerk, maar van alle kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer aanvaarden van Mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld.

Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op aarde, gemachtigd door Mijn Zoon, die paus moet blijven tot zijn dood. Om het even welke andere persoon er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel, de zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over voor zulke zielen, die er niet wijzer zullen op worden, om gered te worden.

Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling die jullie kan aangeboden worden en die voorwendt van Mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De waarheid is eenvoudig. Ze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand jullie inzichten verduistert.

Weldra zullen de profetieën van Fatima steekhoudend zijn. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld, maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen, totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn allerheiligste Rozenkrans, zo veel als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt te verzwakken. 

Jullie geliefde Moeder

 Moeder van Verlossing