854 - Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie schitterende toekomst
Maandag 22 juli 2013, 19.09 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep alle jonge mensen op van de hele wereld, van alle gezindten en alle geloofsovertuigingen.

Ik ben Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, en Ik zal Mijzelf weldra aan jullie bekendmaken. Eens dat gebeurt, gedurende een bovennatuurlijke gebeurtenis die over de hele wereld op hetzelfde moment zal ervaren worden, zullen jullie de waarheid kennen.

Het kan zijn dat jullie Mijn oproep nu niet aanvaarden. Het kan zijn dat jullie Mij niet verwelkomen in jullie dagelijks leven, maar wanneer jullie Mijn Liefde voelen, zal niets anders voor jullie nog van belang zijn. De tijd voor de Tweede Komst is nabij. Die gebeurtenis, wanneer Ik vrede kom brengen terwijl Ik het Nieuw Paradijs aankondig, zal jullie overweldigen met een vreugde die jullie nog nooit eerder ervaren hebben. Ik zal jullie een leven schenken dat jullie dromen te boven gaat – een leven dat, wanneer jullie het vluchtig gezien hebben, nog jullie enige verlangen zal zijn.

De Tweede Komst moet niet gevreesd worden, omdat het de meest indrukwekkende vreugdevolle gelegenheid is. Dat is Mijn belofte. Jullie moeten je nooit zorgen maken of het gevoel hebben dat het leven gedaan is - dat jullie de tijd ontzegd wordt die jullie voor toegemeten houden in de wereld - want het leven zal dan pas beginnen. Die tijd daar zal geen kwelling kennen, geen pijn, woede, haat of verdeeldheid. Alleen de liefde zal er opbloeien, samen met een leven van heerlijkheid, waar jullie zullen leven in grote eenheid, in liefde en vrede met jullie geliefden.

Ik ben de wereld aan het voorbereiden op deze grote gebeurtenis, die geprofeteerd werd.  Daarom moeten jullie tot Mij komen om jullie voor te bereiden  – zodat de wereld in een oogwenk voor altijd zal veranderen. Om dit leven in het Nieuw Paradijs te ontvangen, waar jullie een volmaakt lichaam en een volmaakte ziel zullen behouden, moeten jullie Mij vragen jullie ziel te zuiveren. Opdat Ik dit zou kunnen doen, moeten jullie Mij om vergiffenis vragen voor jullie zonden. Zo eenvoudig is het. Ik weet dat jullie zondaars zijn, maar dat mag jullie nooit van Mij scheiden.

Indien jullie verward of beangstigd zijn, vertel Mij dan jullie zorgen en Ik zal jullie pijn verzachten. Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid van jullie glorierijke toekomst. Wanneer de aarde zal vernieuwd zijn en de Tweede Komst aangekondigd is, zal Ik jullie opwachten om jullie te begroeten. Ik zal jullie altijd beminnen, want het was voor jullie dat Ik Mijn Lichaam gaf, toen Ik hen toestond Mij te kruisigen. Als Ik jullie zo bemin, dan zou er niets in jullie weg mogen staan om Mij vandaag nog te roepen.

Ik wacht op jullie roep.

Jullie Jezus