853 - Zij zijn nu bezig met de voorbereiding van de antichrist, voor zijn grote intrede
Zondag 21 juli 2013, 18.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld, voor hen die in Mij geloven en voor hen die dat niet doen, voor hen die niet in Mijn Vader geloven, zowel als voor hen die niet erkennen dat alle dingen van Mij komen.

Toen het Beest tegen Mij samenzwoer, stelde hij een duivels plan op voor het einde der tijden, dat ontworpen is om de wereld met de grootste leugen voor de gek te houden, opdat hij zodoende de mensen met zich kan meeslepen in het vuur van de hel.

Weet dat Ik dat plan reeds aan de wereld geopenbaard heb, maar er is een geheim dat moet bekend gemaakt worden, zodat jullie de waarheid verstaan. Zoals bij elke strijd, neemt de vijand stelling in en dat wordt meestal zeer zorgvuldig gepland, zodat het in het geheim gebeurt, opdat het doelwit niet zou weten waar de vijanden staan.

In deze laatste strijd om de zielen, hebben Satan en zijn trawanten stelling ingenomen tegen de twee getuigen van God. Dat heeft vele jaren van organisatie gevergd, maar Gods kinderen moeten eerst weten wie de twee getuigen zijn, alvorens zij begrijpen hoe het plan werd beraamd.

De vijand heeft nu positie genomen in Mijn Kerk. Hij doet dit zoals de vijand verborgen binnen een Trojaans paard. De vijanden – en weet dat zij talrijk zijn en zij brengen allen eer aan het beest – hebben zich ook gevestigd in het Midden-Oosten. Het werkelijke doelwit is Israël, het vaderland van de tweede getuige.

De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël. Het Christendom is het eerste doelwit, omdat het van Mij komt. Israël is het tweede doelwit, omdat Ik geboren werd als een Jood en het is het land van het uitverkoren volk van God – het vaderland van Jeruzalem.

Het is geen toeval dat Satan deze twee wil vernietigen, want hij haat hen en door al hun sporen uit te wissen, legt hij de grootste verklaring af: dat hij boven God staat. Hoezeer zullen deze twee getuigen lijden in de Naam van God. Zij zullen niet sterven, maar het zal erop lijken dat zij beroofd zijn van alle leven.

De sacramenten zullen het eerst moeten vernietigd worden – dan de Mis – dan de Bijbel en alle sporen van Gods Woorden. Gedurende deze tijden, zullen velen strijden om het Woord van God te verkondigen. Het zal gedurende deze perioden zijn dat Mijn genaden overal zullen uitgestort worden, door de kracht van de Heilige Geest, zodat God nooit vergeten wordt.

De Antichrist

Zeer spoedig zal de Antichrist zichzelf bekend maken als de man van vrede, die het meest ambitieuze vredesplan voor het Midden-Oosten zal ontwerpen.

Zij zijn nu bezig met de voorbereiding van de Antichrist, voor zijn grote intrede. Intussen gaat het duivels plan verder om de onwetenden te bedriegen, door hun in Mijn Naam leugens bij te brengen. Tot diegenen onder jullie die de waarheid niet zullen aanvaarden, besef dat jullie deze tijden nu beleven. Indien jullie de waarheid nu niet kunnen aanvaarden, maar Mij toch oprecht beminnen, dan zal Ik jullie de genaden schenken om te onderscheiden.

Er zijn er zo velen die dit boosaardig plan, dat zo zorgvuldig geheim gehouden werd, niet kunnen zien, maar dat zich voor jullie ogen ontvouwt zoals voorzegd. De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de waarheid. De waarheid is jullie levenslijn naar redding. Indien jullie de leugens aanvaarden, die jullie in Mijn Kerk gegeven worden door hen die niet in Mijn Naam komen, dan zullen jullie in grote duisternis vallen en door zo’n verdorvenheid opgezogen worden, dat mochten jullie aan zulke occulte praktijken deelnemen – jullie aangeboden in Mijn Naam – jullie voor Mij verloren zullen zijn.

Zeer binnenkort, wanneer de valse vrede is tot stand gekomen, zullen de plannen beginnen om de Joden te vernietigen. Terwijl het Beest zich op Israël stort, zal de Valse Profeet Mijn Tegenwoordigheid verwijderen en niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies, misleiden, om dan het Beest te verafgoden onder het mom van de ene wereldreligie.

Indien deze boodschap jullie zielen vrees inboezemt, weet dan dat het Mijn intentie is om niets voor jullie verborgen te houden, dat jullie zou kunnen vernietigen. Het enige belangrijke is dat jullie trouw blijven aan Mijn Leer en bidden om Mijn bescherming. Wanneer jullie je aan Mij overgeven, jullie Jezus, en Mij vragen jullie te leiden, zal alles goed zijn.

Ik zal jullie binnen Mijn bescherming houden – al diegenen onder jullie die niet van de waarheid zullen afwijken.

Jullie Jezus